Listopad i studeni u CTK Rijeka obilježeni su edukacijama u sklopu projekta Uključi s(v)e.

 

Uz informatičku edukaciju gluhih i nagluhih, u listopadu i studenom provedena je edukacija slabovidnih osoba uz pomoć softvera za slijepe – čitača ekrana  JAWS za Windowse, koji je najpopularniji i najkorišteniji čitač ekrana na svijetu. Čitač ekrana JAWS omogućava slijepim i slabovidim osobama da ravnopravno s videćima osobama koriste većinu aplikacija na računalu, na način da prati aktivnosti korisnika na računalu prenoseći slijepoj osobi sadržaj pritisnute tipke i komande. Aktivnosti korisnika i sadržaj ekrana softver pretvara u tekst i šalje na Brajev red - zaslon ili sintetizator govora. U prosincu nastavljamo s daljnjim aktivnostima projekta - edukacijom slijepih osoba.

 

Projekt Uključi s(ve) provodi se zahvaljujući financijskoj podršci Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.