Listopad i studeni u CTK Rijeka obilježeni su edukacijama u sklopu projekta Uključi s(v)e.

 

Ukupno 7 gluhih i nagluhih osoba informatički se educiralo uz tumače za znakovni jezik pomoću kojih su polaznicima jasnije prenesena nova znanja i vještine. Učili smo Osnove računala; Obradu teksta; Internet, elektronička pošta i komunikacijske tehnologije; Rad s alatima za olakšan pristup i Online javnu servisu, a uskoro nastavljamo s robotičkom edukacijom upravljanja micro:bit-ovima za gluhe i nagluhe.

 

Uz informatičku i robotičku edukaciju gluhih i nagluhih, u sklopu projekta Uključi s(v)e informatički se educiraju i slijepe i slabovidne osobe.

 

Projekt Uključi s(ve) provodi se zahvaljujući financijskoj podršci Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.