Prije nekoliko mjeseci kao nezaposlena osoba Maria Pudić Ćiković upisana je na RADAЯ, besplatnu edukaciju za voditelje EU projekata. Maria je edukaciju, koju provodi Centar tehničke kulture Rijeka u suradnji s partnerima, vidjela kao priliku da proširi svoje znanje kako bi bila još konkurentnija na tržištu rada. Danas, tri mjeseca nakon što joj je uručene diploma, zaposlena je i zadovoljna.

'Radionice su mi puno pomogle prije svega za samopouzdanje jer smo imali komunikacijsko-motivacijske radionica, ali i puno praktičnog rada budući da smo timski podijeljeni u grupe pisali EU projekte. Mi smo uz pomoć naših predavača zaista i napisali EU projekt za vrijeme edukacije koji je bio spreman za prijavu. Jako sam zadovoljna programom i puno toga sam naučila, a ovo mi je iskustvo pomoglo i na trenutnom poslu. Vjerujem da ću uskoro samostalno pisati projekte, jer sam dobro pripremljena, objasnila je Maria.'

 

Ranije je bila samostalan igrač i na svim poslovima do tada preuzimala puno obveza na sebe, a na edukaciji je naučila da je puno lakše podijeliti obveze i da je puno zabavnije raditi u timu.

'Radili smo timski i na taj način učili kako pisanje projekata na poslu izgleda, jer ono i zahtjeva puno više od jedne osobe. Zahvalna sam profesorima Radara jer se osjećam sigurno i spremno raditi i ovakve poslove, rekla je Maria, koja je nedugo nakon završene edukacije počela raditi u jednoj riječkoj firmi.

 

Osim nje, poslove su dobile još tri osobe nakon edukacije RADAЯ i na to smo ponosni.

 

Na potrebu da se dugotrajno nezaposlene osobe zaposle na takva radna mjesta te da ih se poveže s potencijalnim poslodavcima, CTK Rijeka kroz projekt RADAЯ provodi besplatne edukacije za osposobljavanja 16. dugotrajno nezaposlenih osoba. Za radno mjesto projektnog asistenta u provedbi EU projekata ovog puta će osposobljavati nezaposlene osobe srednje stručne spreme iz PGŽ.

 

Polaznicima se osiguravaju troškovi prijevoza na edukaciju te obrok svaki dan za vrijeme trajanja edukacije. Po završetku pismenog i usmenog dijela selekcijskog postupka, odabrani kandidati će proći edukaciju koja će trajati od studenog 2019. do veljače 2020. godine, a uvjerenje o usavršavanju bit će upisano u radnu knjižicu.

Edukacija će za sve polaznike biti besplatna, ali, s obzirom da se radi o vrijednoj edukaciji, polaznici trebaju potpisati ugovor o sudjelovanju. Trošak osposobljavanja projekta Radar pokriven je sredstvima Europske komisije iz Europskog socijalnog fonda kroz istoimeni projekt koji zajedno provode Centar tehničke kulture Rijeka, Primorsko-goranska županija i SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava.

 

Prijaviti se možete na slijedećem linku.

http://www.ctk-rijeka.hr/hr/radar-prijavnica