Nakon informatičkih edukacija gluhih i nagluhih te slabovidnih osoba, u sklopu projekta Uključi s(v)e informatički će se educirati i slijepe osobe.

 

Uz pomoć softvera za slijepe – čitača ekrana  JAWS za Windowse, koji je najpopularniji i najkorišteniji čitač ekrana na svijetu, slijepi će unaprijediti svoja informatička znanja.Čitač ekrana JAWS omogućava slijepim i slabovidim osobama da ravnopravno s videćima osobama koriste većinu aplikacija na računalu, na način da prati aktivnosti korisnika na računalu prenoseći slijepoj osobi sadržaj pritisnute tipke i komande. Aktivnosti korisnika i sadržaj ekrana softver pretvara u tekst i šalje na Brajev red - zaslon ili sintetizator govora. U prosincu nastavljamo s daljnjim aktivnostima projekta - edukacijom slijepih osoba.

 

Projekt Uključi s(ve) provodi se zahvaljujući financijskoj podršci Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.