Prijavi se na edukaciju za buduće poduzetnike! Nauči pisati projekte i/ili poslovni plan, razvijaj svoju poslovnu ideju, izradi vizualni identitet ili PR kampanju za svoju poslovnu ideju, otkrij što je društveno poduzetništvo ili pak počni koristiti računalo u poslovne svrhe. Prijavi se na besplatnu edukaciju Mi znamo kako koja se provodi uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

I ove godine Centar tehničke kulture Rijeka u suradnji s partnerima  (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za promicanje projektne kulture EU klub, Regionalna razvojna agencija Porin, Klaster za eko društvene inovacije i razvoj – CEDRA HR) provodi besplatnu edukaciju za mlade nezaposlene i mlade aktivne u udrugama u području korištenja novih tehnologija, socijalnog/društvenog poduzetništva, odnosa s javnošću i projektnog menadžmenta.

Edukacija se sastoji od devet modula, koji se prema mišljenju stručnjaka iz organizacija provoditeljica projekta nadopunjuju i potrebni su za suvremeno i moderno poslovanje poduzeća i/ili udruga. Brzo provjeri kako će izgledati edukacija i prijavi se, jer su prijave otvorene do 23. studenog 2014. u 00:00.

 

Naziv radionice

Trajanje

Izvoditelj radionice

Sadržaj radionice

Razvoj inovativnih rješenja i kreativnost

8 sati

CTK Rijeka

Mladi će u sklopu ovog modula dobiti priliku za razvoj vještina važnih za osnaživanje inovativnosti, kreativnosti i osnaživanje intuicije. U sklopu modula mladi će pokušati riješiti neke od problema s kojima se susreću mladi u lokalnoj zajednici te će ih analizirati i predlagati rješenja.

Društveno poduzetništvo

16  sati

Klaster za eko društvene inovacije i razvoj – CEDRA HR

U sklopu modula mlade će se upoznati s društvenim poduzećima, zakonskom regulativom unutar koje djeluju društvena poduzeća u Republici Hrvatskoj, primjerima dobre prakse na nacionalnom i europskom nivou te će se producirati rješenja potrebna u lokalnoj zajednici.

Poslovni plan i marketing plan

12 sati

CTK Rijeka

Prikupljanje informacija potrebnih za razvoj poslovnog plana za društveno/socijalno poduzeće, analize svih prikupljenih podataka, pisanja poslovnog plana te razvoj marketing plana.

Primjena osobnog računala u poslovanju

60 sati

CTK Rijeka

Program je usklađen s ECDL modulima u sklopu kojih će se mladi upoznati s osnovama rada računala, pretraživanja na Internetu te radu u Microsoft Office alatima Word i Excel.

Izrada i održavanje Internet stranice

20 sati

CTK Rijeka

Izrada i održavanje Internet stranica u CMS-u.

Izrada vizualnog identiteta

20 sati

CTK Rijeka

Rad u alatima Adobe Photoshop i InDesign. Cilj radionice je pružiti mladima znanje korištenja alata pomoću kojih će sami moći uređivati materijale za svoje poslovanje te kreirati vizualni identitet za udrugu/poduzeće.

Komunikacijsko-motivacijske radionice

20 sati

Društvo za kibernetiku psihoterapije

Osnove poslovne komunikacije i motivacijske radionice. Cilj radionice je uspješna samoprezentacija i prezentacija proizvoda i usluga udruga i budućih poduzeća. Kroz situacijske vježbe mladi će steći i vještine pregovaranja i ugovaranja te pravila ponašanja u poslovnim situacijama.

PR akademija

30 sati

CTK Rijeka

Izrada komunikacijske strategije, organizacija konferencije za medije, community management, online alati za promociju, provedba kampanje, uspješna diseminacija rezultata projekata.

Rad u timu, grupni rad, praktični rad.

EU akademija

40 sati

Udruga za promicanje projektne kulture EU klub

Vještine pisanja EU projekata (uključujući logičku matricu i proračun), korištenje ostalih alata za analizu postojećeg stanja na području provedbe projekta. Po završetku edukacije mladi će samostalno ili u paru morati izraditi projektni prijedlog koji će potom biti evaluiran. Izabrat će se najbolji projektni prijedlog.

 

Očekuje se da će mladi nakon sudjelovanja u edukaciji imati poslovne ideje s razrađenim poslovnim i marketing planovima, a koje će odgovoriti na potrebe lokalne zajednice. Također, ukoliko polaznici pokažu interes moći će se uključiti u rad Poslovnog kluba koji djeluje u sklopu Centra tehničke kulture Rijeka. Razrađene ideje trebale bi biti spremne za prijavu u Startup Inkubator Rijeka gdje će mladi moći započeti realizaciju svojih poslovnih ideja uz mentorsku podršku.

 

Uvjeti za uključivanje u edukaciju

 

  • Osobe koje se prijavljuju moraju biti mlade nezaposlene osobe i/ili mlade osobe članovi udruga. Prednost pri odabiru dat će se socijalno ugroženim osobama i/ili osobama s invaliditetom.
  • Osoba mora imati prebivalište ili boravište na području Primorsko-goranske županije.
  • Prijaviti se putem obrasca koji se nalazi u nastavku do 23. studenog 2014.
  • Obavezni moduli koje polaznik mora poslušati su: Razvoj inovativnih rješenja i kreativnost, Društveno poduzetništvo, Poslovni plan i marketing plan, Izrada i održavanje Internet stranice i Izrada vizualnog identiteta. Prijavitelj uz obaveznih 5 modula može izabrati između ponuđenih modula na čemu želi sudjelovati. No, može sudjelovati u cjelokupnoj edukaciji (svih 9 modula).
  • Kada bude odabrana, osoba će se obvezati da će na svim modulima sudjelovati na minimalno 70% edukacije  - iz tog se razloga u nastavku nalazi raspored predavanja (u PDF-u). Molimo te da provjeriš odgovara li ti termin edukacije. S polaznicima će se potpisati ugovor o sudjelovanju u edukaciji.
  • Po završetku predavanja svi polaznici moraju napisati Završni rad koji će se sastojati od poslovnog i marketing plana za njihovu poduzetničku ideju, vizualnog identiteta i Internet stranice za istu. (Završni rad evaluirat će stručnjaci iz organizacija koje provode projekt).
  • Ako polaznik upiše modul EU Akademija obvezan je po odslušanoj edukaciji napisati projektni prijedlog samostalno ili u timu.
  • Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje i zalaganje tijekom edukacije.

 

Sretno s prijavom!