Prvi Transnacionalni projektni sastanak održan je 23. veljače 2021. godine. Organizator ovog sastanka bio je Odsjek za matematiku Sveučilišta u Rijeci, koji je ujedno i koordinator InAMath projekta.