O projektu

Programiranje je nova vrsta pismenosti i treba se početi smatrati bazičnom ljudskom vještinom poput pisanja, čitanja ili računanja. Može ju se usporediti s učenjem novog jezika – jezika između ljudi i računala. Iako žene koriste računala koliko i muškarci, posjeduju interes za novim tehnologijama te žele pratiti trendove u ovom prosperitetnom području koje pruža brojne mogućnosti, one su podzastupljene. Razlozi su brojni – stereotipi, manjak samopouzdanja, tradicionalna uloga žene u društvu i sl.

U posljednjih nekoliko godina sve je više inicijativa koje potiču žene, neovisno o njihovoj dobi, da nauče programirati, posebice u neformalnoj, ugodnoj i podupirućoj atmosferi.

Strateško partnerstvo WOW – Code to Confidence, financirano od strane Europske komisije kroz program Erasmus+, istražuje potrebu za umrežavanjem organizacija koje rade na jačanju žena u digitalnom dobu, te im omogućuje razmjenu ideja, dobre prakse, razvoj novih inicijativa i projekata te promociju njihovih aktivnosti među raznim dionicima.