O projektu

Digitalna inkluzija omogućuje informatičko opismenjavanje, obrazovanje i osposobljavanje ovih ranjivih društvenih skupina te omogućava stvaranje boljih životnih i poslovnih prilika svakom polazniku. Zato je cilj projekta Uključi s(v)e uključivanje socijalno ugroženih osoba i osoba iz marginaliziranih skupina, osoba s invaliditetom, mentalnim poteškoćama te djece i mladih s posebno odgojno-obrazovnim potrebama i slabijeg socio-ekonomskog statusa s područja grada Rijeke u informatičku edukaciju i omogućavanje njihove digitalne inkluzije kroz različite teme. Osnaživanjem navedenih skupina senzibilizira se i osnažuje lokalna zajednica, ali i društvo u cjelini.

Kroz godine u projektne aktivnosti uključene su stotine socijalno ugroženih osoba u aktivnosti iz informatike i tehničke kulture  čime je povećana njihova digitalna uključenost u društvo. Time pozitivno utječemo na društvene promjene na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

Projekt Uključi s(v)e do sada je financiran od strane Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR).