O projektu

Social Hackademy (#hackad) je Erasmus+ KA3 projekt u trajanju od 24 mjeseca koji ima nastojanje unaprijediti digitalne vještine i kompetencije mladih s manje mogućnosti kroz suradničke obrazovne aktivnosti temeljene na Social Hackademy metodologiji zajedničkog stvaranja.

Cilj projekta je osnažiti mlade ljude (od 16 do 29 godina) s manje mogućnosti pomažući im da usvoje i razviju digitalne vještine kako bi mogli izraditi digitalna rješenja za društvene izazove te unaprijediti kapacitete trenera u pružanju obrazovanja iz područja digitalnih vještina mladima u riziku od društvenog i digitalnog isključivanja. Navedeno će se postići utemeljenjem Social Hackademy Lab-ova i organiziranjem Social Hackathon-a u četiri europske zemlje: Francuska, Grčka, Hrvatska i Italija.

Projekt je usmjeren na digitalno zajedničko stvaranje, tehnologiju i obrazovanje za osnaživanje i društvenu mobilnost mladih s manje mogućnosti, putem unaprjeđenja društvenog Hackathona Umbria (Social Hackathon Umbria - SHU), dobre prakse koju je na lokalnoj razini implementirao projektni partner EGInA.

Partneri će #hackAD projekt implementirati u pet Europskih država (Belgija, Francuska, Grčka, Italija i Hrvatska) te ostvariti sljedeće rezultate:

- izradit će se Social Hackademy metodologija usmjerenu na učitelje i radnike s mladima,

- izradit će se Priručnik za trenere za implementaciju Social Hackademy metodologije,

- provest će se edukacija o izradi native mobilnih aplikacija, web dizajnu te vizualnom i grafičkom dizajnu

- izradit će se Social Hackademy online platforma s najnanje 10 različitih servisa ili alata

- najmanje 16 trenera (4 po zemlji provođenja pilotiranja) koji rade u području digitalnih vještina s mladim ljudima će se obrazovati o Social Hackademy metodologiji koja pruža inovativan, suradnički i projektni pristup digitalnom treningu za društveni utjecaj

- najmanje 120 mladih (30 po zemlji provođenja pilotiranja) s manje mogućnosti će se obrazovati kroz 100 sati modularnog kombiniranog tečaja u području stvaranja kreativnih digitalnih sadržaja

- Društveni hackathon s mladim ljudima i multidisciplinarnim timovima će se organizirati u 4 partnerske zemlje koristeći metodologiju zajedničkog stvaranja

- tijekom Hackatona će timovi razviti najmanje 16 digitalnih rješenja za Ciljeve održivog razvitka

Projekt Social Hackademy financira Europska komisija kroz program Erasmus+.