O projektu

SCoopConSS – obrazovanje učenika srednjih škola za zadružno poduzetništvo je dvogodišnji projekt koji financira Opća uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike Europske komisije, a provode organizacije European Grants International Academy Srl –koordinator projekta (Italija), aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata (Italija), Anaptyxiako Kentro Thessalias (Grčka), Associação Portuguesa de Startups (Portugal), Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (Španjolska) i Centar tehničke kulture Rijeka (Hrvatska).

Europska komisija ističe da europski gospodarski rast i radna mjesta ovise o sposobnosti Europe da podrži rast poduzeća. Jedna od niza aktivnosti usmjerenih na razvoj poduzetništva je razvoj Europskog okvira poduzetničkih kompetencija (EntreComp) koji poduzetništvo definira kroz tri međusobno povezana područja kompetencija: „Ideje i mogućnosti“, „Resursi“ i „Djelovanje“. EntreComp okvir učinkovit je alat za unapređenje poduzetničkog kapaciteta europskih građana i organizacija, kao i za uspostavljanje jače veze između obrazovanja i tržišta rada. Europska komisija smatra poduzetništvo vještinom koja se može naučiti, stoga obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju poduzetničkog razmišljanja i poduzetničkih vještina. Jedan od ciljeva Europske komisije je unapređenje srednjoškolskog obrazovanja upravo kroz razvoj poduzetničkog razmišljanja i vještina kod srednjoškolaca. Ključno je istaknuti da prema Europskoj komisiji poduzetničko obrazovanje treba promicati i izvan obrazovnih institucija, odnosno poduzetnicima i široj zajednici.

Osnovna ideja SCoopConSS projekta je razviti metodologiju za upoznavanje učenika srednjih strukovnih škola s poslovanjem zadruga. Zadružno poduzetništvo predstavlja oblik održivog poslovanja koje može stvoriti prilike za zaposlenje i bolje radne uvjete za mlade ljude koji se bore s nezaposlenošću i nedostatkom prihvatljivih radnih prilika. Širi cilj projekta je uvođenje zadružnog poduzetništva u program srednjih strukovnih škola na europskoj razini.

Kroz projekt će se razviti i primijeniti inovativna metodologija obrazovanja o zadružnom poduzetništvu za nastavnike. Nakon istraživanja postojećih metoda i alata te utvrđivanja potreba nastavnika i učenika, provest će se eksperimentalna primjena metodologije u srednjim strukovnim školama na području Republike Hrvatske u suradnji s nastavnicima ekonomske grupe predmeta, nastavnicima iz struke i voditeljima socijalnih zadruga i poduzeća.

Za 20 nastavnika iz svake partnerske zemlje će se organizirati stručno usavršavanje na kojem će im partneri predstaviti razvijene alate za podučavanje o socijalnim zadrugama i poduzećima te će im organizirati edukaciju o korištenju Canvas alata za izradu poslovnog plana socijalne zadruge i poduzeća. Organizirat će im se i praćenje rada socijalne zadruge u suradnji s voditeljima socijalnih zadruga i poduzeća.

200 učenika (u dobi od 16 do 19 godina) iz svake partnerske zemlje će u timovima, pod mentorstvom nastavnika, osmišljavati socijalne zadruge i izraditi poslovni plan s kojim će sudjelovati na nacionalnom natjecanju Scoop! koje će se održati u prvoj polovici 2021. godine. Pobjednik nacionalnog natjecanja će imati priliku sudjelovati na europskom natjecanju EU Scoop! koje će se održati u lipnju 2021. u Folignu (Umbrija, Italija).