O projektu

Prema Strategiji Europa 2020 STEM je okosnica razvoja društva, odnosno rasta gospodarstva koji bi trebao biti temeljen na inovacijama i znanju. Da bi do inovacija moglo doći, nužno je odgajati generacije STEM stručnjaka, a što se može postići povećanjem interesa mladih za školovanje u STEM zanimanjima. Kako bi društvo u cjelini bilo spremno za tehnološki rast nužno je postići i znanstveno-tehnološku opismenjenost, odnosno opremljenost društva nekom razinom kritičkog mišljenja, a s ciljem donošenja informiranih odluka i namjerom funkcioniranja u tehnološkom svijetu.

Svrha projekta raSTEM je osvijestiti javnost o važnosti edukacije iz STEM područja te podići razinu prirodoznanstvene pismenosti kod djece i mladih putem zajedničkog djelovanja konzorcijskih partnera koji će tijekom projekta istovremeno ojačati svoje kapacitete.

Prvim specifičnim ciljem projekta raSTEM, a to je stimuliranje inovativnih načina mišljenja, podučavanja i komunikacije STEM-a u OCD-ima kroz studijske posjete i edukacije, doprinijet će se jačanju kapaciteta. Prikupljanjem iskustava od etabliranih europskih institucija koje se bave popularizacijom STEM-a, sudjelovanjem na odabranim edukacijama jačanja mekih vještina kao i kroz projektne sastanke s ciljem utvrđivanja najboljih praksi i najpotrebnijih vještina, konzorcij će biti ojačan u segmentu osmišljavanja i provođenja kvalitetnih popularizacijskih aktivnosti.

Drugim specifični ciljem radit će se na razvoju prirodoznanstvene pismenosti kroz popularizaciju STEM-a putem povezivanja OCD-ova i obrazovnih ustanova te zajedničkim osmišljavanjem aktivnosti na projektnom teritoriju. Kroz projekt će se provoditi i aktivnost osmišljavanja i provođenja medijske kampanje „Poznati za STEM“, u kojoj znanstvenici objašnjavaju neki od STEM koncepata koji poznate osobe iz javnog života (kultura, sport, umjetnost, glazba,...) svakodnevno koriste. Sinergija medijski eksponiranih osoba i znanstvenika u vidu objašnjavanja znanstvenih koncepata putem video uradaka te diseminacija istoga kroz medije uspješna je metoda popularizacije znanosti općenito, a ostvarivanjem gore navedenih specifičnih ciljeva očekuje se povećanje interesa za STEM studije što je u skladu s Nacionalnom strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN124/2014).
Kroz provedbu 35 višednevnih radionica, namijenjenih vrtićima, osnovnim i srednjim školama na teritoriju Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke, Varaždinske i Osječko-baranjske županije planira se obuhvatiti 900 djece i mladih. Provedbom 10 znanstvenih sajmova obuhvatit će se preko 5.500 ljudi od čega se očekuje 15% vrtićke populacije, 55% školaraca i 30% odraslih. Projektom će se povećati znanstvena pismenost svih struktura stanovništva - od vrtića do srednje škole i opće populacije, čime se doprinosi ciljevima dokumenta Europske komisije: Investing in skills for better socio-economic outcomes.

Projekt raSTEM zajednički provode Udruga Virtus, Centar tehničke kulture Rijeka, Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja, Udruga Klikeraj, Društvo Naša djeca Poreč, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Veleučilište u Karlovcu, Dječji vrtić Višnjan i Osnovna škola Jože Šurana Višnjan.