O projektu

po-RI-look digital edition je inicijativa mladih volontera i članova Centra tehničke kulture Rijeka, nastala kao nadogradnja već postojeće inicijative po-RI-look koja želi aktivirati mlade ljude u promišljanju svoga grada – Rijeke. 
Digitalno izdanje po-RI-looka omogućit će mladim osobama različitih znanja i vještina da stvore mobilnu aplikaciju koja će biti višejezični vodič po Rijeci.