O projektu

Mind over Matter (MoM) je Erasmus+ strateško partnerstvo koji uključuje organizacije iz pet zemalja.  Cilj projekta je povećati motiviranost mladih da se uključe u programe obrazovanja iz STEM područja (eng. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Vjerujemo da STEM ima mogućnost promijeniti svijet na bolje, stoga u suradnji s našim partnerima radimo na izradi inovativnih edukacijskih programa u kojima ćemo prošiti područje STEM-a i u njega ubaciti malo umjetnosti i kreativnosti – STEAM (eng. Arts). Na taj način želimo zainteresirati sve mlade da na kreativan način istražuju matematiku, fiziku, biologiju, kemiju i sve ostale prirodoslovne predmete.

Ime projekta Mind over Matter…

…odabrano je iz razloga što na engleskom jeziku naglašava moć uma u rješavanju sakodnevnih izazova i zagonetki.

Navedena dva pristupa razlikujemo na sljedeći način: STEM je znanstveno područje, a ubacivanjem umjetnosti i kreativnosti (odnosno „A“ u STEM) naglasak se stavlja na proces učenja – stvara se interdisciplinarni pristup u kojem se koriste znanja iz širokog raspona različitih znanstvenih domena koje, unatoč našoj potrebi za podjelama, u stvarnosti ne mogu biti razdvojene. Vjerujemo da odabirom STEAM pristupa možemo mladima, koji se na prvu ne prepoznaju kao kandidati za STEM znanstvenike, omogućiti da steknu pozitivno iskustvo tih znanosti. To možemo postići  kroz aktivnosti koje naglasak stavljaju na kreativno razmišljanje pri pronalasku odgovora, nasuprot onih koje strogo prate znanstvenu strukturu do odgovora. Cilj je mladima pokazati kako STEM znanstveno područje podrazumijeva izražavanje kreativnosti, istraživanje nepoznatog te posjedovanje otvorenog uma za otkrivanje novih rješenja o stvarima i pojavama koje nas svakodnevno okružuju.

 

Kroz MoM projekt želimo razglasiti značajnost STEAM pristupa u edukaciji mladih koji će razbiti predrasude prema prirodoslovnim i tehničkim predmetima te povećati broj mladih koji nastavljaju daljnje obrazovanje u STEM područjima. Vjerujemo da je to ključan trenutak koji će za rezultat imati povećanje interesa mladih za odabir STEM karijere.

Stoga će  stručnjaci iz partnerskih organizacija MoM projekta razviti inovativni pristup učenju koji je fokusiran više na rješenje, čime će povećati samopouzdanje mladih da nastave istraživati STEM područje. Projektni partneri će istražiti primjere dobre prakse STEAM obrazovanja na europskoj razini i definirati načine na koje se dodatno mogu poboljšati kako bi se primijenili u projektu. Kroz analizu će razviti novu metodologiju, tj. pristup učenju koji će se upotrebljavati u edukaciji i organizaciji aktivnosti za mlade koji nisu zainteresirani za STEM. Metodologija će se bazirati na interaktivnom okruženju u kojem će mladi morati koristiti vještine iz različitih domena kako bi riješili zadani problem na inovativan način uz pomoć mentora koji neće nuditi tradicionalno propisana rješenja.

Kako bismo testirali i potvrdili uspješnost metodologije, razvit ćemo 40 STEAM pilot-aktivnosti u kojima će sudjelovati 500 mladih u online i offline okruženju. Ciljna skupina su mladi od 13 do 18 godina. Teme pilot-aktivnosti bit će vezane uz UN-ove ciljeve održivog razvoja i samim time povezane s ciljem STEM-a da kroz njega stvaramo održivi i bolji svijet. Kako bismo među mladim osobama popularizirali STEM područje te ih uključili u STEAM obrazovne aktivnosti provest ćemo jednogodišnju promotivnu kampanju.

Metodologiju koju ćemo razviti dijelit ćemo sa stručnjacima iz edukativnog sektora za trajanja projekta, potičući ih da ju uključe u svoje redovne obrazovne aktivnosti. Izradom preporuka, koje će predstaviti metodologiju, njeno testiranje te rezultate evaluacija vanjskih stručnjaka, pokušat ćemo djelovati na donositelje odluka iz područja obrazovanja i mladih na način da prepoznaju inovativnu STEAM metodologiju kao primjer dobre prakse te ju uključe u svoje preporuke, planove i strategije.

S nama u projektu sudjeluju partneri: AIN - Industry Association of Navarra (Španjolska), CRHACK LAB FOLIGNO 4D (Italija), Music Tech Fest (Švedska) i Siauliai Youth Technical Centre (Litva). Ovaj projekt sufinancirala je Europska Unija iz Erasmus+ programa.