O projektu

MedijAnt je namijenjen osobama do 20 godina koje žele svoje slobodno vrijeme  iskoristiti na zabavan, kreativan i koristan način. Mladi kroz različite oblike rada (radionice, simulacije, debate,…) imaju priliku učiti o ljudskim pravima i građanstvu. Na multimedijalnom portalu mogu napraviti svoje prve korake u novinarstvu (putem pisane, foto ili video vijesti), a na debatnim radionicama razvijati svoje komunikacijske vještine. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financijski podupire projekt Medijant, a CTK Rijeka u provedbi ovog projekta surađuje s udrugom Liburnija film.