O projektu

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. prijavila je projektni prijedlog LO.PA.Z. PLUS na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 2 (UP.01.3.1.01) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 12. travnja 2018. projektu LO.PA.Z. PLUS (u daljnjem tekstu: Projekt) odobrena su bespovratna sredstava u iznosu od 2.000.000,00 HRK uz stopu vlastitog financiranja od 0%. Tako je 14. svibnja 2018. u Zagrebu potpisan Ugovor broj UP.01.3.1.01.0071 o dodjeli bespovratnih sredstava.

Partneri projekta su:

  • Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.
  • Centar tehničke kulture Rijeka
  • Grad Rijeka
  • Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Rijeka
  • Hrvatska obrtnička komora - Obrtnička komora Primorsko-goranske županije
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Rijeka.
  • Općina Viškovo
  • Sveučilište u Rijeci

 

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanje usklađenih s lokalnim potrebama i  i strateškim prioritetima.

Specifični ciljevi projekta su (1) omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020. i (2) osigurati održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva Primorsko-goranke županije.

Ciljne skupine kojima je projekt usmjeren su:

  • Ranjive skupine odnosno nezaposleni i dugotrajne nezaposleni, mladi do 29 godina, osobe starije od 29 godina, žene, osobe od 50 godina i stariji, nacionalne manjine i pripadnici ostalih ranjivih skupina, kojima se omogućuje dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva.
  • Predstavnici članica i zaposlenici Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije.

Projektne aktivnosti uključuju:

Element 1: Intervencije na tržištu rada, a obuhvaća razvoj i provedbu programa osposobljavanja i usavršavanja za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina na lokalnom tržištu rada, osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svije rada, razvoj i provedbu prilagođenih usluga zapošljavanja;

Element 2: Poticanje poduzetništva, a obuhvaća promociju i jačanje svijesti o poduzetništvu kroz edukacijsko-obrazovne aktivnosti nezaposlenih osoba, poticanje poduzetništva kroz pružanje potpore samozapošljavanju te osiguranje i pružanje podrške nakon otvaranja poduzeća;

Element 3: Održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije putem integriranog razvoja istog (revizija Strategije, identifikacija deficitarnih zanimanja, razvoj alata za praćenje potreba IT sektora, osposobljavanje i motiviranje zaposlenika članica), umrežavanje te funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije radi njegove svrsishodnosti i pozicioniranja, suradnje, partnerstva, koordinaciju, umrežavanje, strateško promišljanje i postupanje, prioritizacija potreba i projekata te doprinijeti rezultatima za učinkovitu provedbu Strategije i održivo funkcioniranje istog;

Očekivani rezultati projekta uključuju ukupno 145 osoba ciljnih skupina od kojih je:

- 85 sudionika ranjivih skupina, koji će biti stručniji, kompetentniji i obučeni za tržište rada i samozapošljavanje od kojih će 40 činiti novo otvorene tvrtke po samozapošljavanju i 20 novozaposlenih osoba.

- 60 osnaženih predstavnika i zaposlenika članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i njegovo održivo funkcioniranje od kojih su 34 zaposlenici institucija članova i 26 predstavnika članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci i počinje danom potpisivanja Ugovora odnosno od 14. svibnja 2018. do 14. studenog 2020. godine.

Ukoliko želite saznati više informacija o projektu slobodno se obratite Hani Galogaža, koordinatorici za promidžbu i vidljivost u projektu na mail hgalogaza@ctk-rijeka.hr.