O projektu

Projekt INNO2MARE, financiran u okviru programa Obzor Europa, objedinit će 19 organizacija iz Hrvatske, Slovenije i Belgije s ciljem jačanja kapaciteta ekosustava Zapadne Slovenije i Jadranske Hrvatske za izvrsnost u istraživanjima i inovacijama putem niza zajednički osmišljenih aktivnosti usmjerenih nadigitalnu i zelenu tranziciju maritimnih industrija.

Javni poziv „Excellence hubs“, na koji je prijavljen projekt INNO2MARE, ima za cilj osnažiti regionalne inovacijske ekosustave u novim članicama Europske unije putem prekogranične suradnje na zajedničkoj istraživačko-inovacijskoj strategiji. Inovacijske ekosustave čine akademske ustanove, poduzeća te državni i civilni sektor koji se povezuju u razvoju inovacija u skladu s ciljevima strategija pametne specijalizacije i tako doprinose izvrsnosti i konkurentnosti regija.

Projektni konzorcij će kroz četiri godine trajanja projekta izraditi dugoročnu istraživačko-inovacijsku strategiju usklađenu s regionalnim, nacionalnim i EU politikama, kao i zajednički akcijski i investicijski plan s konkretnim koracima za stvaranje održivih maritimnih inovacijskih ekosustava.

Projektni partneri iz akademije i realnog sektora radit će na tri istraživačka pilot projekta usmjerena na rješavanje izazova u maritimnim industrijama:

  1. razvoj inovativnog modela proširene stvarnosti za potrebe obuke osoblja i povećane sigurnosti na plovilima kod evakuacije u slučaju požara;
  2. razvoj novih sustava konverzije i upravljanja zelenim izvorima energije korištenjem digitalnih blizanaca (eng. digital twins) zasnovanih na umjetnoj inteligenciji, s nizom primjena u maritimnim i vezanim industrijama, uključujući logistiku i proizvodnju
  3. razvoj pametnih rješenja za automatsku detekciju prepreka u pomorskom prometu i pri autonomnoj navigaciji korištenjem senzorskih mreža i analize podataka temeljene na strojnom učenju.

 

Osim toga, tijekom četiri godine provest će se i niz programa s ciljem uključivanja građana u inovacijske procese (radionice, događanja, Hackathoni, Makeathoni, kampovi za djecu i mlade, Bootcampovi), osposobljavanja u poduzetničkim i pametnim vještinama, poticanja prijenosa znanja unutar i između inovacijskih ekosustava, kao i privlačenja najboljih talenata u uključene regijeProjekt INNO2MARE će povezati ključne organizacije u regionalnim inovacijskim ekosustavima Zapadne Slovenije i Jadranske Hrvatske, dat će doprinos smanjenju razlika u inovativnosti i konkurentnosti između starijih i novih članica EU te će razvijati inovacijsku kulturu i kulturu izvrsnosti na svim razinama.

Projekt koordinira Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), a uz Centar tehničke kulture Rijeka, partneri na projektu su Sveučilište u Rijeci i njegove sastavnice Fakultet informatike i digitalnih tehnologija (Hrvatska), Tehnički fakultet u Rijeci (Hrvatska), Pomorski fakultet u Rijeci (Hrvatska), STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci (Hrvatska), te MS Tech d.o.o. (Hrvatska), Maritime Center of Excellence d.o.o. (Hrvatska), Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije – Prigoda (Hrvatska), URBANEX (Hrvatska), Regionalna energetska agencija Kvarner – REA (Hrvatska), ISKRA d.o.o. (Slovenija), DIGITEH d.o.o. (Slovenija), Poslovno-potporni centar Kranj (Slovenija), Centar za tehničku kulturu Slovenije (Slovenija), Sveučilište u Antwerpenu (Belgija),  Antwerpenska pomorska akademija (Belgija), Plavi klaster (De Blauwe Cluster) (Belgija) i Antwerpenska luka (Havenbedrijf Antwerpen) (Belgija).