O projektu

Matematika, matematika… Kome nije zadavala glavobolje u školi? Učeći logaritme, jednadžbe, integrale i derivacije učenici i učenice se često znaju zapitati kako će im to pomoći u budućnosti? E, pa projekt InAMath – Interdisciplinarni pristup matematičkom obrazovanju želi pomoći da učenici nižih razreda osnovne škole već na početku svog školovanja počnu razumijevati na koji će način primjenjivati matematiku u svakodnevnom životu.

Partnerski konzorcij, koji čini sedam organizacija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije, osmislit će interdisciplinarni pristup matematici koji će povezivati matematiku s drugim područjima života uz upotrebu IKT alata. U suradnji s predmetnim stručnjacima, znanstvenicima s iskustvom u popularizaciji znanosti i stručnjacima iz područja odgoja i obrazovanja, osmislit ćemo aktivnosti temeljene na interdisciplinarnom pristupu matematičkom obrazovanju. Razvijene metode, aktivnosti i materijali moći će se koristiti u nastavnom procesu te izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. U okviru projekta osmislit će se barem 10 interdisciplinarnih aktivnosti za svaki od prva četiri razreda osnovne škole te će se svaka aktivnost izvesti s učenicima i za svaku aktivnost će se napisati scenarij. Scenariji su prvenstveno namijenjeni učiteljima te predstavljaju detaljne upute za pripremu i provedbu aktivnosti. Svi će se scenariji objaviti na otvorenom i svima dostupnom online kolegiju.

U okviru projekta predviđena je i edukacija učitelja i budućih učitelja te priprema istih na izazove koje pred njih stavlja suvremeno društvo. Osmišljeni online kolegij služit će i kao samoedukacija učiteljima i budućim učiteljima za osmišljavanje, izradu i implementaciju interdisciplinarnih aktivnosti u redovnu nastavu, a uključivat će i interaktivne materijale za rada s IKT alatima koji se mogu koristiti pri osmišljavanju i provedbi aktivnosti s učenicima.

Projektnim aktivnostima uvode se inovativne metode poučavanja matematike u nastavu nižih razreda osnovne škole, kojima se, povrh poučavanja matematike, razvija kritičko i analitičko mišljenje, kreativnost i samostalnosti učenika te digitalna pismenost.

Voditelj projekta InAMath – Interdisciplinarni pristup matematičkom obrazovanju financiranog iz programa Erasmus+ je Sveučilište u Rijeci, a Odjel za matematiku koordinira provedbu projekta. Partneri na projektu su Centar tehničke kulture Rijeka, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lozu, Osnovna škola Nikola Tesla, Sveučilište u Mostaru, Univerza na Primorskem i Univerzitet u Novom Sadu.