O projektu

Grad Rijeka ima Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine, a kojim želi učiniti Rijeku gradom po mjeri mladih. Kako bi se mladi informirali, ali i uključili u stvaranje grada po mjeri mladih, Grad Rijeka zajedno s udrugama za mlade Centar tehničke kulture Rijeka i Delta osmislio je i prijavio projekt „Grad po mjeri mladih“.

Dvogodišnji projekt, kojem je odobreno financiranje iz programa Erasmus+, osmišljen je na način da kroz 12 aktivnosti okupi mlade i predstavnike Grada na zajedničkim aktivnostima koje će im pomoći da se upoznaju, bolje razumiju te zajednički počnu ostvarivati ciljeve i rezultate Programa za mlade koji se temelji na trima stupovima (tematskim područjima) – (1) Obrazovanje i (samo)zapošljavanje mladih, (2) Dobrobit i osamostaljivanje mladih te (3) Poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima.

Kroz projekt će se među mladima promovirati iskoraci koje je Grad već učinio kako bi stvorio okruženje u kojem oni mogu ostvariti svoj puni potencijal kao što su Fond za mlade Grada Rijeke, Online savjetovalište za zapošljavanje, Lista stanova za mlade, osnivanje Odjela za mlade pri Gradskoj knjižnici Rijeka, otvaranje Doma mladih prema mladima, preoblikovanje portala MojaRijeka u Portal za mlade, osnivanje koordinacijskog tima Grada Rijeke AmbasadorRI mladih, ali i stvoriti prilike za dijalog između mladih i donositelja odluka koji će donijeti prilike za nove iskorake koji će potom biti uvršteni u operativne planove Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.