O projektu

Centar tehničke kulture Rijeka dio je europske mreže koja pruža informacije o mogućnostima za mlade u Europi te politikama za mlade na europskoj razini. Neke od naših dužnosti, kao Eurodesk multiplikatora, su pisanje članaka za Europski portal za mlade, ali i organizacija promotivnih događaja o europskim temama te obilježavanje europskih datuma.  U CTK Rijeka nalazi se i info-centar gdje zainteresirani mogu dobiti sve informacije o Erasmusu+, programu Mladi na djelu, europskim politikama za mlade, aktualnim natječajima, mogućnostima za volontiranje i studiranje u Europi.
Hrvatski Eurodesk centar dio je Agencije za mobilnost i programe Europske unije , javne ustanove koja provodi i promovira programe EU u području obrazovanja, znanosti i mladih.

Eurodesk mreže čine nacionalni centri u 33 europske države i preko 1800 lokalnih i regionalnih partnerskih organizacija.