O projektu

Projekt Digitalna.hr adresira potrebe usklađivanja programa obrazovanja s politikama i operativnim planovima razvoja inkluzivnog digitalnog društva s jedne i potrebama gospodarstva s druge strane. Među važnim društvenim potrebama su potreba razvoja digitalnih kompetencija kao jedne od ključnih kompetencija svih građana, potreba e-inkluzije vulnerabilnih skupina i potreba razvoja naprednih programa podrške za digitalne talente kao buduće pokretače i nositelje razvoja digitalnog gospodarstva. 

U Izvješću za RH Indeksa digitalnoga gospodarstva i društva za 2018. ukazuje se na napredak u području razvoja ljudskog kapitala. S 55% građana koji posjeduju najmanje osnovnu razinu digitalnih vještina, Hrvatska je na 13. mjestu, malo ispod EU prosjeka od 57%. Međutim, niska razina digitalnih vještina ukazuje na ozbiljan problem razvoja gospodarstva koje se u velikoj mjeri oslanja na razvoj digitalnih tehnologija i pratećih usluga. Potražnja za stručnjacima za digitalnu tehnologiju povećavala se za 4% godišnje u proteklih deset godina. Unatoč neprekinutom snažnom rastu zaposlenosti, očekuje se da će se broj nepopunjenih radnih mjesta za stručnjake za IKT nastaviti rasti.

Projekt Digitalna.hr ima za cilj umrežavanje dionika na razvoju digitalne pismenosti u Hrvatskoj. Članice mreže će se moći uključiti u radne skupine:

  1. Digitalno građanstvo
  2. Digitalni talenti; 
  3. Digitalna istraživanja, razvoj i inovacije 
  4. Digitalni brending Hrvatske. 

Radne skupine će temeljem istraživanja i izradom smjernica pokušati djelovati na donositelje odluka od lokalne do nacionalne razine. 

Digitalna.hr će izgraditi model djelovanja koji će se temeljiti na demokratskom, odgovornom, uključivom i javnom načinu su-upravljanja aktivnostima i procesima u mreži, s ciljem provedbe stručnih i znanstvenih analiza društvenih potreba i razvoja smjernica utemeljenih na argumentima i dokazima kojima će učinkovitije zagovarati unaprjeđenje javnih politika razvoja digitalne pismenosti.

Projekt zajednički provode: Telecentar (koordinator), Centar tehničke kulture Rijeka, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike, Hrvatski informatički zbor, Hrvatski savez informatičara, Hrvatska udruga poslodavaca, Institut za javne financije, Institut za razvoj i inovativnost mladih, Odraz - održivi razvoj zajednice, Sveučilište Sjever, Udruga "Dobar dan", Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Visoko učilište Algebra. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.