O projektu

Klimatske promjene jedna su od najvećih prijetnji našem okolišu, našem društvenom okruženju i našem gospodarstvu, a učinci klimatskih promjena već su vidljivi i očekuje se da će postati još opasniji. Projekt DIGI4CLIMA uspostavit će međunarodnu suradnju kako bi se pridonijelo podizanju svijesti o dva globalna pitanja – borbi protiv klimatskih promjena i digitalnoj transformaciji. Kako društvo napreduje, potrebno je sagledavati proces degradacije okoliša, stoga je ideja našeg projekta pomoći u rješavanju ekoloških problema educiranjem nastavnika i učenika uz korištenje najnovijih tehnologija.

Cilj projekta DIGI4CLIMA je razviti i promovirati digitalni alat za učenje o klimatskim promjenama koji će pružiti znanje, podići svijest o održivosti okoliša i promicati digitalnu pismenost. Alat će podržati učitelje pri educiranju učenika osnovnih škola o opasnim učincima klimatskih promjena na Zemlji, razvijanju brižnog odnosa prema prirodi, osvještavanju posljedica svojih svakodnevnih postupaka, poticanju na ekološki prihvatljiviji život. Rezultat projekta omogućit će učiteljima i učenicima pristup visokokvalitetnom i jednostavnom digitalnom resursu za učenje o održivosti okoliša, kao i podršku edukatorima u korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u učenju licem u lice i na daljinu.

Tijekom projekta organizirat će se edukacije za grupu nastavnika-istraživača za pružanje potrebne podrške za razvoj rezultata projekta. Projektni tim učit će iz dobre prakse u zemljama projekta, poboljšati svoje znanje o pitanjima održivosti okoliša i razviti svoje vještine u korištenju IT alata. Obuka će se održati u tri sesije u Latviji, Hrvatskoj i Litvi. Tijekom projekta izradit će se tri važna projektna rezultata: 1) Kurikulum "Klima i njezina promjena"; 2) Smjernice za nastavnike; 3) Digitalni alat za učenje "Klima i njezine promjene". Materijali će biti objavljeni na platformi otvorenog pristupa na latvijskom, litavskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Isprobat će se nastavni materijali te će se u procesu pilotiranja uspostaviti mreža učenika i nastavnika, organizacija za razmjenu iskustava o korištenju digitalnih alata za učenje, učenju o klimi i njezinim promjenama. Organizirat će se i događaji za diseminaciju rezultata projekta – radionice za učitelje u Latviji, Litvi, Hrvatskoj kako bi se upoznao s digitalnim alatom za učenje i njegovom najuspješnijom uporabom kako u nastavi na daljinu tako i u direktnom nastavnom procesu.

Projekt provode Zemgales regiona kompetencu attistibas centrs iz Latvije, Centar tehničke kulture Rijeka iz Hrvatske i Siauliai Ragaine progymnasium   iz Litve.