O projektu

Rastuće nejednakosti i netrpeljivosti u svijetu zahtijevaju odgovore kroz edukaciju i osnaživanje pojedinaca za postajanje aktivnim građanima. Globalno građanstvo aktivno utječe na sprječavanje nasilne radikalizacije te promiče demokratske vrijednosti, temeljna prava, interkulturalno razumijevanje te aktivno građanstvo pri čemu se unapređuju i povećavaju društvene i građanske vještine, potiče se znanje i učenje kao i shvaćanje te, posljedično, suvereno vladanje demokratskim vrijednostima i osnovnim građanskim pravima.

S druge strane, digitalno pripovijedanje (digital storytelling) kao kratka forma digitalne komunikacije omogućuje ne samo razmjenu svakodnevnice pojedinaca već i potiče razumijevanje među ljudima različitih etničkih ili vjerskih pozadina, vjerovanja ili uvjerenja, ukazuje na stereotipe i promiče interkulturalni dijalog te osnažuje kritičko mišljenje, kao i računalnu i medijsku pismenost među djecom, mladima, youth workerima i djelatnicima u edukaciji. Pa zašto onda globalno građanstvo predstaviti kroz digitalno pripovijedanje?!

To je ono što je palo na pamet partnerskom konzorciju projekta BRIGHTS, financiranog sredstvima Europske komisije kroz program Erasmus+. Dvogodišnjim projektom, partneri će osnažiti osobe koje rade s mladima (tzv. youth workere) za provedbu edukacija o globalnom građanstvu kroz metodologiju digitalnog pripovijedanja, izradit će online platformu za povezivanje i kombinirani tečaj (tzv. Blended course koji povezuje online i offline učenje).