O projektu

Nasilje nad djecom i mladima i nasilje uopće veliki je problem suvremenog društva u čije je rješavanje potrebno uključiti sve dionike društva. Cilj projekta „ASAP – aktivni i sigurni ambasadori promjene“ pristupiti rješavanju problema nasilja i preventivnog djelovanja na nekoliko razina: kroz edukativne radionice, medijsku kampanju te osposobljavanjem volontera za izravan rad sa žrtvama nasilja.

Kroz nekoliko vrsta edukativnih radionica radit će se s različitim skupinama korisnika – djecom i mladima iz sustava socijalne skrbi, njihovim roditeljima i/ili skrbnicima, mladim volonterima, te djecom i mladima općenito.

Preventivno će se djelovati kroz sljedeće aktivnosti: (1) edukacija o prevenciji nasilja, (2) edukacija volontera i volonterski rad na SOS telefonu za žrtve nasilja grada Rijeke, (3) informatičko-kreativna radionica izrade računalne igrice i (4) medijska radionica.

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a zajednički provode CTK Rijeka (nositelj), Centar za socijalnu skrb Rijeka, Društvo za kibernetiku psihoterapije i SOS telefon – grad Rijeka.