Centar tehničke kulture Rijeka svoje ciljeve realizira kroz 4 programska područja, koja su međusobno povezana, nadopunjuju se i u nekim segmentima/projektima isprepliću.

 • Razvoj zajednice

  Provođenjem višegodišnjih projekata, kao i uvođenjem novih sadržaja i projekata, CTK Rijeka nastoji povezati sve sudionike lokalne zajednice – građane, organizacije civilnog društva, javne i privatne ustanove, gospodarstvo i medije. Stvarajući okvir za zajedničko djelovanje (otvorene radionice i javna događanja) CTK Rijeka postaje ishodište stvaralaštva, građanskog aktivizma te pojedincima i organizacijama nudi dioništvo u razvoju vlastite zajednice.

  preview

  Razvoj zajednice

  Kroz program razvoja zajednice CTK Rijeka nastoji doprinijeti razvoju civilnog društva u regiji, prije svega osnaživanjem građana za aktivno sudjelovanje jačanjem njihovih kompetencija, inovativnost i korištenja novih tehnologija.

 • Socijalna inkluzija

  Iznimno važan segment djelovanja Centra tehničke kulture Rijeka je povezivanje korištenja novih tehnologija sa stvaranjem prilika za socijalno marginalizirane skupine. Socijalizacija društveno isključenih osoba te stvaranje društva koje razumije, prihvaća i stvara jednake prilike za svoje građane i građanke je misao vodilja pri provođenju i pisanju svih projekata CTK Rijeka.

  preview

  Socijalna inkluzija

  U projekte uključujemo različite društvene skupine poput osoba s invaliditetom, osoba zrelije životne dobi, osoba slabijeg imovinskog stanja, mladih bez posla i/ili radnog iskustva, te osoba koje su na bilo koji način isključene iz društva i sa tržišta rada.

 • Ekosocijalna ekonomija

  Otvaranjem ovog programa, CTK Rijeka pokazuje razvojnu orijentaciju i novi iskorak prema vlastitoj održivosti. Od 2010./2011. godine CTK Rijeka se aktivno uključuio u proces stvaranja Foruma socijalnog poduzetništva, nacionalne mreže organizacija, institucija i stručnjaka na području eko-socijalne ekonomije.

  preview

  Ekosocijalna ekonomija

  CTK Rijeka aktivno sudjeluje i u stvaranju mreže regionalnih resursnih centara za društvena poduzeća pokrivajući područje Primorsko-goranske i Istarske županije. Slijedeći važan stup razvoja eko-socijalne ekonomije je stvaranje resursnog centra za eko-socijalnu ekonomiju, kao dijela nacionalne mreže resursnih centara.

 • Informatika i tehnika

  Nastavljajući svoju dvadesetpetogodišnju tradiciju, CTK Rijeka organizira informatičke tečajeve i radionice za djecu, mlade, odrasle te osobe treće životne dobi, a svakom polazniku i polaznici nudi individualan pristup.

  preview

  Informatika i tehnika

  U konačnici novostečena znanja i vještine polaznicima omogućavaju da se lakše zaposle, organizacije dobivaju obrazovane i certificirane djelatnike, smanjuje se nezaposlenost, te stvaramo lokalnu zajednicu koja može odgovoriti na dinamično okruženje. Posebna pažnja se posvećuje organizacijama civilnog društva. Ostvarena je suradnja u polju informatičke edukacije s udrugama tehničke kulture, invalida i osoba s posebnim potrebama, branitelja i invalida domovinskog rata, umirovljenika,…