Centar tehničke kulture Rijeka već 25 godina nudi programe s osnovnim ciljem podizanja razine informatičke i tehničke pismenosti svih građana i građanki. Naše programe neformalnog obrazovanja pohađaju djeca, mladi, odrasli i umirovljenici. Korisnicima kroz edukacije, tečajeve i radionice usađujemo ideju cjeloživotnog učenja, a svoje programe zahvaljujući adekvatno opremljenom prostoru možemo ponuditi svima.
Kod polaznika potičemo kreativnost, spremnost na timski rad, suočavanje i rješavanje problema, senzibilnost prema  osobama koje su drugačije, toleranciju i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Dok u radu surađujemo sa stručnjacima – psiholozima, defektolozima, pedagozima i sl.
U dvadeset pet godina u našim je edukacijama, programima i događanjima sudjelovalo preko 50.000 posjetitelja i posjetiteljica, a kroz programe edukacije je prošlo više od 7.000 djece i mladih te 3.000 odraslih.
Uz redovni program informatičkog obrazovanja djece, mladih i odraslih građana i građanki, CTK Rijeka dvadeset pet godina uspješno provodi i programe senzibilizacije i socijalizacije društveno isključenih skupina (umirovljenici, branitelji, osobe s invaliditetom). 

 

Na vremenskoj crti možete provjeriti što smo radili kroz godine.