Uključi se u projekt ASAP – Aktivni i sigurni ambasadori promjene i postani tolerantniji, poboljšaj vlastitu komunikaciju i razumijevanje okoline, nauči osnove medijske kulture, prepoznaj nasilje u medijima, sudjeluj u izradi nenasilne računalne igrice i radu učeničkog portala Rijeka IN ili kreiraj medijsku kampanju protiv nasilja. Sve je besplatno, ti biraš u što ćeš se uključiti.

 

Kako se mogu uključiti?

 

Prvo moraš izabrati radionicu u kojoj želiš siudjelovati (u nastavku je detaljan opis radionica), a potom trebaš ispuniti e-obrazac. Sudjelovanje u svim radionicama je besplatno, a ako želiš možeš se uključiti u sve aktivnosti projekta ASAP – Aktivni i sigurni ambasadori promjene.

 

Izabrati možeš između:

 

​​1. ​​Radionice o prevenciji nasilja

a) za učenike (od 12 do 18 godina) – radionice su interaktivne, učit će se kroz zabavu, igranje uloga, individualni rad, rad u paru i rad u timu. Vrijeme održavanja: od studenog 2014. do siječnja 2015. godine u jutarnjim i popodnevnim satima kako bi učenici bez obzira na smjenu mogli sudjelovati u svim radionicama. Za prijavu ispuni e-obrazac u nastavku.

 

*Detaljan raspored održavanja radionica o prevenciji nasilja za učenike:

Datum Vrijeme Naziv radionice Opis radionice
24.11.2014.

10:00 - 11:30

16:00 - 17:30

KO - OP Radionica o suradnji, timskom radu, grupnom rješavanju zadataka/problema, komunikaciji u timu, međusobnom razumijevanju i međusobnim razlikama u komunikaciji i pristupima.
01.12.2014.

10:00 - 11:30

16:00 - 17:30

Šta si ono rek'o? Radionica od neverbalnoj i verbalnoj komunikaciji, slušanju, povratnoj informaciji, uspješnom kritiziranju.
08.12.2014.

10:00 -11:30

16:00 - 17:30

Tolerancija na kvadrat Radionica o toleranciji i predrasudama.
15.12.2014.

10:00 - 11:30

16:00 - 17:30

Pas i mačka Radionica rješavanja sukoba, igranja uloga, medijacije, posredovanja u sukobima, učenje o korisnim stranama sukoba, demistifikacija sukoba kao nečeg negativnog.

 

b) za roditelje - parental control, cyberbulling, (ne)verbalna komunikacija, dijeljenje iskustava. Vrijeme održavanja: od studenog 2014. do siječnja 2015. godine u popodnevnim satima. Za prijavu ispunite e-obrazac u nastavku.

 

*Detaljan raspored održavanja radionica o prevenciji nasilja za roditelje:

Datum Vrijeme Naziv radionice Opis radionice
28.11.2014. 17:00 - 18:30 Parental control Zaštita djece na Internetu, besplatni e-alati za zaštitu.
05.12.2014. 17:00 - 18:30 Cyberbulling Virtualno zlostavljanje (ljudsko ponasanje na internetu, osobine licnosti i inetrnet, patolosko koristenje interneta, agresija i racunala, agresija i internet).
12.12.2014. 17:00 - 18:30 Čujemo li se? Komunikacija roditelja i djeteta, kako pohvaliti, kako uspješno izreći kritiku, kako se slušati međusobno, a ne samo čuti, kako surađivati, kako donositi odluke, važnost samostalnosti.
19.12.2014. 17:00 - 18:30 Dijeljenje iskustava Otvorena grupa, rad na konkretnim problemima i situacijama iz života roditelja u suradnji sa stručnjacima.

 

2. Edukacija volontera i volonterski rad na SOS telefonu za žrtve nasilja grada Rijeke - tri ciklusa edukacije za volontere, rad s mentorima na liniji pomoći za žrtve nasilja i samostalan rad na liniji pomoći. Više informacija i prijave za volontere su u tijeku na http://sos-telefon.hr/natjecaj-za-nove-volontere.

 

3. Informatičko-kreativne radionice – izrada nenasilne računalne igrice. Polaznici će samostalno osmisliti i programirati računalnu igricu. U radionice se mogu uključiti djeca i mladi od 12 do 20 godina. Radionice će trajati od prosinca 2014. do lipnja 2015. godine, a održavat će se subotom u jutarnjim satima. Za prijavu ispuni e-obrazac u nastavku.

 

4. Medijske radionice – razvoj medijske pismenosti kroz upoznavanje s radom medija, provođenje medijske kampanje protiv nasilja te rad u redakciji učeničkog portala Rijeka IN. U radionice se mogu uključiti djeca i mladi od 12 do 20 godina. Radionice će se održavati od ožujka do srpnja 2015. godine. Za prijavu ispuni e-obrazac u nastavku.

 

Podaci o polazniku
Kontakt podaci (roditelj/skrbnik)