- Završio treći ciklus edukacije Mi znamo kako -

Završio je treći ciklus edukacije Mi znamo kako u koji su ove godine uključene 54 mlade osobe koje su bile nezaposlene ili su aktivno uključene u rad neke od organizacija civilnog društva u Primorsko-goranskoj županiji.

Od 32 nezaposlene osobe koje su uključene u studenom u besplatnu edukaciju koja se sastojala od devet modula, njih 20 se zaposlilo, a jedna od najboljih polaznica Alma Husejnović je pokrenula ugostiteljski obrt Nonina konoba na otoku Cresu. Ideja za pokretanje ugostiteljskog obrta razrađena je na edukaciji Mi znamo kako, gdje je nastao i poslovni plan te vizualni identitet i Internet stranica za poslovnu ideju.

Tijekom nešto više od šest mjeseci mladi su imali priliku razraditi i analizirati vlastite poslovne ideje (samostalno ili u paru), zatim ih pretvoriti u konkretni poslovni i marketing plan te osmisliti vizualni identitet i Internet stranicu za iste. Osim toga, učili su kako što bolje prezentirati sebe i vlastitu ideju te kako koristiti osobno računalo u svakodnevnom poslovanju.

Još je 22 mladih aktivnih u organizacijama civilnog društva uključeno u PR i EU akademiju, koja je osmišljena na način da predstavnicima civilnog sektora ponudi vještine i znanja koja su vrlo cijenjena i potrebna za funkcioniranje neprofitnih organizacija – pisanje projekata za natječaje te promocija organizacija u javnosti.

Organizatori edukacije, Centar tehničke kulture Rijeka (nositelj projekta), Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj, Društvo za kibernetiku psihoterapije, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. i Udruga za promicanje projektne kulture EU klub, izabrali su najbolje polaznice edukacije temeljem poslovnih planova koje su morali napisati za završni rad. To su bili već spomenuta  Jelena Beno i njene kolegice i kolege Tanja Badanjak, Deni Baković, Anže Butinar, Alma Husejnović, Marina Mičetić, Darija Mladenović i Silvija Nađ, koji su primili posebne pohvalnice za sudjelovanje na podjeli diploma polaznicima edukacije Mi znamo kako.

Edukacija ovakvog sadržaja na tržištu košta nekoliko tisuća kuna, no mladi Riječani i Riječanke dobili su je besplatno zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 100.000,00 kn.

Cilj edukacije Mi znamo kako je mladima aktivnim u udrugama za mlade i nezaposlenim mladima pružiti edukaciju u polju društvenog poduzetništva, koriptenja novih tehnologija, odnosa s javnošću i projektnog menadžmenta, te ih time osposobiti za zapošljavanje i samozapošljavanje. Edukacija se sastojala od devet modula: Razrada inovativnih rješenja i kreativnost, Društveno poduzetništvo, Poslovni plan i marketing plan, Primjena osobnog računala u poslovanju, Izrada i održavanje Internet stranice, Izrada vizualnog identiteta, EU akademija, PR akademija i Komunikacijsko-motivacijske radionica.

Inače radi se o trećem ciklusu edukacije Mi znamo kako, koju je CTK Rijeka u suradnji s partnerima prvi put proveo pod nazivom We Know How zahvaljujući potpori Europske komisije kroz program pretpristupne pomoći. Svaki sljedeći ciklus edukacije mijenjan je i prilagođavan prema potrebama tržišta i evaluacije polaznika. U CTK Rijeka trenutačno očekuju rezultate natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih na koje je prijavljena nova verzija projekta Mi znamo kako, ovaj put osmišljena da mlade educira i pripremi za pokretanje društveno poduzetničkih ideja.