Čuvajte se ljudi koji omalovažavaju vaše ambicije. Mali ljudi to uvijek rade, ali veliki vam pomažu da osjećate da i vi sami možete postati veliki. Mark Twain

Najvažniji sastojak u formuli za uspjeh je znati kako se slagati s ljudima. Theodore Roosevelt

Najbolja stvar koju možete učiniti drugome jest ne samo podijeliti s njim svoje bogatstvo, nego i otkriti mu njegovo vlastito. Benjamin Franklin

Akademsko astronomsko društvo Rijeka

S tradicijom od 1974. Godine, AAD Rijeka već desetljećima se zalaže za razvoj tehničke kulture, edukacije mladih i djece na području astronomije. Uspješno organiziraju tečajeve, izložbe, astronomska promatranja, itd. Zajedno surađujemo na projektu Ljeto na Školjiću .

 

Associazione Centro Studi Città di Foligno

Agencija za treninge aktivna od 2000. godine u talijanskoj općini Foligno. Radi se o neprofitnoj organizaciji koja omogućuje obrazovanje za sve.

 

Carpe diem

Carpe diem je udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih. Osnovana je 2005. godine, a djeluje u Karlovcu. Zajedno smo radili na provedbi projekta Medijant.

 

Centar za socijalnu skrb Rijeka

Centar za socijalnu skrb Rijeka  je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska , a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 

Centar za žene Adela

Centar za žene Adela osnovan je 2003. godine s ciljem ekonomskog osnaživanja žena kao i pružanja pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja.

 

Centro Giovanni OFF

Centro Giovanni OFF je organizacija smještena u Tortoni, Italija. U sklopu nje djeluje Ured za politike mladih koji provodi projekte za mlade s ciljem poboljšanja autonomije mladih ljudi i njihove suradnje s javnim tijelima. Surađivali su sa CTK Rijeka na razmjeni mladih Mosiac of European Identity .

 

CCMC – Cyprus Community Media Centre

Neprofitna organizacija koju čini 16 članica radi na osnaživanju organizacija civilnog društva i društvenih grupa s alatima za komunikaciju te širenju njihovih poruka u javnosti .

 

Društvo za kibernetiku psihoterapije

Društvo za kibernetiku psihoterapije je nevladina udruga čije su aktivnosti temeljno usmjerene unapređenju psihosocijalnog zdravlja i odnosa u obitelji i zajednici,razvijanju djelotvorne komunikacije, te razvoju demokratičnosti i tolerancije. Zajedno smo surađivali na brojnim projektima - Mi znamo kako, We know howSvima jednako,... a nastavljamo surađivati na projektima Ljeto na Školjiću i Zimska škola.

 

Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów

Poljska organizacija Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów postoji s ciljem promoviranja suradnje i razmjene mladih, potpore europskih integracija, suradnje na polju kulture i znanosti između pojedinaca i institucija na lokalnoj i međunarodnoj razini, aktivnog zalaganja protiv nezaposlenosti mladih, potpore Poljaka van domovine i rada s osobama s posebnim potrebama. Organizacija je bila partner na projektu Mosiac of European Identity .

 

Foto klub COLOR

Foto klub Color na riječkoj fotografskoj sceni je prisutan od 1961. godine, a bavi se promicanjem kulture fotografije. Zajedno surađujemo na projektu Ljeto na Školjiću .

 

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska gospodarska komora je najstarija hrvatska i regionalna gospodarska institucija s kontinuiranim djelovanjem, koja se svih 160 godina postojanja uvijek prilagođavala zahtjevima svog vremena, što čini i danas.

 

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska obrtnička komora je samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva.

 

Hrvatski savez brodomaketara

Udruga Hrvatski savez brodomaketara osnovana je 09. studenog 2001. s ciljem potpore i motiviranja članova zajednice, osobito mladih, da podigne razinu brodomaketarske pismenosti, te ostvari bolju komunikaciju kroz obrazovne i stvaralačke projekte. Zajedno organiziramo državna natjecanja brodomakatera i ocjenske izložbe maketa brodova.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje je tijelo javne vlasti koje provodi programe zapošljavanja. Partneri smo na projektu LO.PA.Z. PLUS te surađujemo na uključivanju nezaposlenih osoba u besplatne programe.

 

Itinéraire International

Francuska organizacija Itinéraire International radi s mladima, a poseban naglasak stavlja na rad s mladima s manje mogućnosti kroz proces socijalne inkluzije i mobilnost. Sudjelovali su kao partneri na projektu Mosiac of European Identity.

 

Izvan fokusa

Udruga Izvan fokusa potiče kreativnost, inovativnost i stvaralaštvo mladih s posebnim naglaskom na područje fotografije i filma. Bili smo partneri na projektu Medijant .

 

Kino video klub Liburnija film

Kino video klub Liburnija-film iz Rijeke je neprofitna udruga građana kojoj su osnovne djelatnosti promicanje filma, društvenih vrijednosti i razvoj tehnike. Surađujemo na brojnim projektima kao što su Ljeto na Školjiću, Zimska škola, RI connect

 

Kulturno umetniško društvo Plac

Kulturno umetniško društvo Plac je slovenska neprofitna organizacija koja provodi programe neformalnog obrazovanja za mlade iz Metlike. Kao partneri su sudjelovali na razmjeni mladih Mosiac of European Identity.

 

LIA - Asociacija „Langas į ateitį“

Neprofitna nevladina organizacija koja od 2002. radi na razvoju informacijskog društva u Litvi kroz e-usluge i računalno opismenjavanje građana i građanki.

 

LIKTA – Latvijas informacijas un komunikacijas asociacija

Strukovna udruga LIKTA, osnovana je 1998. godine, a okuplja više od 85 važnih ICTE proizvoda i pružateljima usluga i obrazovnih institucija , kao i oko 130 pojedinačnih profesionalnih pripadnika ICTE industrijskog sektora u Latviji.

 

Link – kreativne radionice

Udruga Link – kreativne radionice provodi, kako joj i samo ime kaže, kreativne radionice za djecu i mlade. Zajedno surađujemo na projektu Ljeto na Školjiću.

 

Lučka kapetanija Rijeka

Lučka kapetanija obavlja posao nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Zajedno surađujemo na projektu Ljeto na Školjiću u sklopu kojeg Lučka kapetanija provodi tečaj za voditelja brodice.

 

ProAtlântico – Associação Juvenil

ProAtlântico – Associação Juvenil je neprofitna organizacija mladih koja djeluje od 2001. godine. Portugalska organizacija provodi projekte s djecom, mladima i osobama s poteškoćama u razvoju. Sudjelovali su kao partneri i organizatori na više od 60 razmjena mladih, pa tako i na razmjeni Mosiac of European Identity.

 

Professional Forum for Education

Professional Forum for Education je bugarska organizacija koja se bavi radom s mladim uopće. Njihove aktivnosti se tiču mladih na tržištu rada, edukacije i kulture, a među brojnim partnerima u realizacija programa surađivali su sa CTK Rijeka na projektu Social Enterprise: Next Generation.

 

Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.

RRA Porin d.o.o. osnovana je 1996. godine otkad se razvija kao potporna institucija za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, a od 2004. kao razvojna agencija. Bili smo partneri na projektima Mi znamo kako i We know how, a trenutno surađujemo na projektu LO.PA.Z. PLUS.

 

Slap

Udruga za kreativni razvoj Slap nastala je 2000. godine s ciljem pronalaska odgovora na pitanje kako omogućiti ljudima da rade ono što vole i da od svog rada pristojno žive. Promocija i prakticiranje takvog načina razmišljanja, kao poluge društvenog razvoja temelj je svih Slapovih projekata. Sa Slapom smo surađivali na brojnim projektima – We know how, SEFOR, CEDRA ,…

 

SOS telefon – grad Rijeka Udruga za pomoć žrtvama nasilja 

SOS telefon pruža pomoć žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama putem telefona – pomoć sada, promicanjem građanske svijesti o potrebi zaštite žrtava nasilja, širenjem svijesti da je život bez nasilja jedno od temeljnih ljudskih prava. Zajedno radimo na integraciji žena žrtvi nasilja u društvo.

 

SQLAdria

SQLAdria je neprofitno udruženje korisnika relacijskih baza podataka koje djeluje kao lokalna podružnica IDUG-a za Sloveniju i Hrvatsku. Radi jednostavnijeg ostvarenja svoje pravne osobnosti udruga djeluje kao samostalni odbor pri Centru tehničke kulture Rijeka.

 

Stowarzyszenie Tea Club

Stowarzyszenie Tea Club je poljska neprofitna organizacija koja je u svom radu usmjerena na mlade. Glavne aktivnosti su im usmjerene na rad razvoj i mobilnost mladih. Stoga ne čudi činjenica da su sa Centrom tehničke kulture Rijeka surađivali na razmjeni mladih Social Enterprise: Next Generation.

 

Sveučilište Izmir

Sveučilište koje okuplja više od 4.200 studenata nalazi se u trećem najmnogoljudnijem  turskom gradu Izmiru. Studenti mogu izabrati među brojnim programima, koji se većinom izvode na engleskom jeziku.

 

Telecentar

Telecentar iz Zagreba je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2005. godine kao koordinacijski centar regionalne mreže nevladinih organizacija iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Programi i projekti Telecentra uključuju obrazovanje i produkciju multimedijskih sadržaja, namijenjenih realizaciji vizije, misije i ciljeva udruge.

 

The Vision

The Vision je turska neformalna grupa mladih koja provodi projekte koji se financiraju kroz program Mladi na djelu. Takav je bio projekt Mosiac od European Identity na kojem su sudjelovali kao partneri.

 

TRY theatre

The Rijeka Youth Theatre je prva internacionalna dramska škola za djecu i mlade u Hrvatskoj. Rad u manjim grupama omogućuje fokus na razvoj i otkrivanje talenata svakog polaznika. Zajedno surađujemo na projektu Ljeto na Školjiću.

 

Udruga za promicanje projektne kulture EU klub

Udruga za promicanje projektne kulture EU klub, osnovana u veljači 2010. godine, nastala je s ciljem promicanja projektne kulture kao jednog od osnovnih preduvjeta uspješnog privlačenja i korištenja sredstava Europske unije, a u kontekstu ideje održivog razvoja zajednice u kojoj djeluje. EU klub je partner na projektu RI connect.

 

Uluslararası Doga Genclik ve Spor Klübü Dernegi

Uluslararası Doga Genclik ve Spor Klübü Dernegi je turska organizacija sa sjedištem u Istanbulu. Organizacija teži podizanju svijesti mladih ljudi o potrebama tržišta rada te odabiru karijere. Surađivali smo na projektu Social Enterprise: Next Generation.

 

U.Z.O.R.

Udruga za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.) je neprofitna organizacija koja provodi aktivnosti ciljane na pomoć, podršku, zaštitu ranjivih skupina u cilju razvoja kulture nenasilja, tolerancije, socijalne solidarnosti, promocije zdravlja, odnosno društva koje brine.

 

Young Effect Association

Young Effect Association je talijanska neprofitna organizacija koja je sa svojim djelovanjem počela 2009. godine. Od tada se bave promocijom mobilnost mladih u Europi, neformalnim obrazovanjem , interkulturalnim dijalogom, ljudskim pravima, uključivanjem mladih u civilno društvo te promocijom povijesnih, kulturnih i ekonomskih resursa lokalne zajednice. Surađivali smo na projektu Social Enterprise: Next Generation.

 

Zeppelin

Modelarski klub Zeppelin je udruga tehničke kulture s osnovnom djelatnosti modelarstva. Surađujemo na projektu Ljeto na Školjiću .

 

RI Eko Rijeka

RI Eko Rijeka promiče zdrav život i ekološku svijest, ističe važnost zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije, realizira različite projekte i programa te potiče fizičke i pravne osobe na racionalniju primjenu neobnovljivih izvora energije putem radionica, predavanja, javnih tribina, organiziranjem izložaba, kazališnih predstava i performansa, sajmova, prikupljanjem priloga kao i tiskanjem publikacija odnosno izdavanjem nosača zvuka. Udruga RI Eko Rijeka uključuje se u škole za učenike i učenice koje organiziramo tijekom školskih praznika.

 

Kreativni kolektiv Kombinat

Kreativni kolektiv Kombinat je skupina mladih nezavisnih profesionalaca (kolega, suradnika i prijatelja), koja se bavi realizacijom idejnih rješenja i produkcijom komercijalnih i kulturno-umjetničkih projekata. Od 2015. godine partneri smo na programu kluba za mlade RI connect.