OLIVERA STANIĆ, dipl. oec.

E-mail: ostanic@ctk-rijeka.hr

Izvršna direktorica
Voditelj EU projekata

 

 

ZAGORKA PRCE VESELI, dipl. psiholog, prof.

E-mail: zprce@ctk-rijeka.hr

Koordinatorica razvojnih programa

Voditelj EU projekata

 

 

LORIS RAŠPOLIĆ, mag. educ. math. et inf.

E-mail: lraspolic@ctk-rijeka.hr

Koordinator obrazovnih programa

Microsoft Certified Professional (MCP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

ECDL ekspert, ovlašten ECDL ispitivač

 

 

ANDREA RATKAJEC, struč. spec. inf.

E-mail: aratkajec@ctk-rijeka.hr

Projektna administratorica

ECDL ekspert, ovlaštena ECDL ispitivačica

 

 

HANA GALOGAŽA LANČA, mag. cult.

E-mail: hgalogaza@ctk-rijeka.hr

Koordinatorica programa za mlade / Voditeljica odnosa s javnošću

 

 

 

 

BARBARA MAROT, dipl. psiholog, prof

E-mail: bmarot@ctk-rijeka.hr

Psihologinja

 

 

SARAH VISENTIN, mag. bioteh. med.

E-mail: svisentin@ctk-rijeka.hr

Biologinja

 

 

ANA ZUBAK, bacc. inf.

 

E-mail: azubak@ctk-rijeka.hr

Računovodstveno-administrativna djelatnica

 

 

MARINA MRAK, mag. cult.

 

E-mail: mmrak@ctk-rijeka.hr

Projektna asistentica

 

NEVIJA DEBELIĆ

E-mail: ndebelic@ctk-rijeka.hr
Domaćica