ZAGORKA PRCE VESELI, dipl. psiholog, prof.

E-mail: zprce@ctk-rijeka.hr

Izvršna direktorica
oditelj EU projekata

 

 

 

OLIVERA STANIĆ, dipl. oec.

E-mail: ostanic@ctk-rijeka.hr

Financijska savjetnica
Voditelj EU projekata

 

 

LORIS RAŠPOLIĆ, profesor matematike i informatike

E-mail: lraspolic@ctk-rijeka.hr

Koordinator obrazovnih programa

Microsoft Certified Professional (MCP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

ECDL ekspert, ovlašten ECDL ispitivač

 

 

HANA GALOGAŽA LANČA, mag. cult.

E-mail: hgalogaza@ctk-rijeka.hr

Koordinatorica programa za mlade / Voditeljica odnosa s javnošću

 

 

 

DIANA PREDRAG GRLICA, mag. edu.

E-mail: dpgrlica@ctk-rijeka.hr

Koordinatorica volontera / Voditeljica projekata

 

 

ANDREA RATKAJEC, struč. spec. inf.

E-mail: aratkajec@ctk-rijeka.hr

Projektna administratorica

ECDL ekspert, ovlaštena ECDL ispitivačica

 

 

ANA ZUBAK, bacc. inf.

 

E-mail: azubak@ctk-rijeka.hr

Računovodstveno-administrativna djelatnica

 

 

IVANA RUBEŠA, mag. cult.

E-mail: irubesa@ctk-rijeka.hr

Asistentica u odnosima s javnošću

 

 

BOŽICA BAJČIĆ, mag. art.

E-mail: bbajcic@ctk-rijeka.hr

Grafička dizajnerica

 

 

SARA BELANIĆ, mag. ing. el.

E-mail: sbelanic@ctk-rijeka.hr

Informatičarka / Edukatorica STEM programa

 

 

 

MARTINA GORIČANEC, mag. art.

E-mail: mgoricanec@ctk-rijeka.hr

Grafička dizajnerica

 

 

VEDRANA PLENČA, bacc. inf.

E-mail: vplenca@ctk-rijeka.hr

Informatičarka / Edukatorica

 

 

NEVIJA DEBELIĆ

E-mail: ndebelic@ctk-rijeka.hr
Domaćica