OLIVERA STANIĆ, dipl. oec.

E-mail: ostanic@ctk-rijeka.hr

Izvršna direktorica
Voditelj EU projekata

 

 

ZAGORKA PRCE VESELI, dipl. psiholog, prof.

E-mail: zprce@ctk-rijeka.hr

Koordinatorica razvojnih programa

Voditelj EU projekata

 

 

LORIS RAŠPOLIĆ, mag. educ. math. et inf.

E-mail: lraspolic@ctk-rijeka.hr

Koordinator obrazovnih programa

Microsoft Certified Professional (MCP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

ECDL ekspert, ovlašten ECDL ispitivač

 

 

ANDREA RATKAJEC, struč. spec. inf.

E-mail: aratkajec@ctk-rijeka.hr

Projektna administratorica

ECDL ekspert, ovlaštena ECDL ispitivačica

 

 

HANA GALOGAŽA LANČA, mag. cult.

E-mail: hgalogaza@ctk-rijeka.hr

Koordinatorica programa za mlade / Voditeljica odnosa s javnošću

 

 

 

 

IVAN MUŠANOVIĆ, univ. bacc. inf.

E-mail: imusanovic@ctk-rijeka.hr

Predavač / informatičar

 

 

SANJIN SMAJLOVIĆ, bacc. inf.

E-mail: ssmajlovic@ctk-rijeka.hr

Predavač / informatičar / grafički dizajner

 

IVAN PERIŠA, struč. spec. inf.

E-mail: iperisa@ctk-rijeka.hr

Asistent u obrazovanju (tehničko informatički programi)

 

 

ANA ZUBAK, bacc. inf.

 

E-mail: azubak@ctk-rijeka.hr

Računovodstveno-administrativna djelatnica

 

 

MARINA MRAK, mag. cult.

 

E-mail: mmrak@ctk-rijeka.hr

Projektna asistentica

 

NEVIJA DEBELIĆ

E-mail: ndebelic@ctk-rijeka.hr
Domaćica