Work is the key
Sedam organizacija provodit će projekt namijenjen jačanju žrtava nasilja kroz deinstitucionalizaciju.   Kroz petnaest mjeseci projekt Work is the Key će stvoriti preduvjete za ekonomsku nezavisnost i deinstitucionalizaciju 60 žena žrtava nasilja u Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Sedam partnerskih organizacija ponudit će novi model zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih žena. Program deinstitucionalizacije provodit će se na tri razine: (1) psihološko savjetovanje, (2) obrazovanje, izmjenu kvalifikacija i certifikaciju te (3) zapošljavanje. Psihološko savjetovanje provodit će se individualno i u grupi. Žene žrtve nasilja steći će ICT znanja i vještine koje će im pomoći pri budućem zapošljavanja (stjecanje ECDL diplome), ali i pri upravljanju kućnim budžetom. Edukacija će se još sastojati od osnova poduzetništva i radionica recikliranja, a prema želji korisnice će se moći prekvalificirati. Program zapošljavanja sastojat će se od izrade individualnih planova zapošljavanja, podučavanja za samozapošljavanje, radionica životnih vještina, pripreme za posao te podučavanja na radnom mjestu. S ciljem umrežavanja i međusobne podrške bit će otvoren poslovni klub za žene koji će biti smješten u Centru tehničke kulture Rijeka, a povezivat će žene žrtve nasilja s uspješnim članicama zajednice. Korisnicama koje su majke omogućit će se dnevno čuvanje djece. S ciljem poboljšanja zapošljivosti korisnica projekta i upoznavanja s novim modelima zapošljavanja organizirat će se dva studijska posjeta socijalnim zadrugama u Hrvatskoj. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., instrument pretpristupne pomoći. Prijavljen je na natječaj Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (faza II). Vrijednost projekta je 250.956,39 €, od čega je postotak darovnice 78,83% (197.828,92 €). Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Porin koja će projekt provoditi sa šest partnera (Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga za zaštitu obitelji, SOS telefon-Grad Rijeka, Adela centar za žene, Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka) i jednim suradnikom (Primorsko-goranska županija). Pokaže li se ovaj program deinstitucionalnizacije socijalno isključenih skupina uspješnim, partneri namjeravaju nastaviti pisati i provoditi slične projekte s ciljem uključivanja socijalno isključenih skupina na tržište rada.