Početni ICDL program potvrđuje osnovne vještine potrebne svakom pojedincu koji se koristi računalom za osobne ili poslovne potrebe.

 

Sastoji se od slijedećih modula:

 

Osnove računala (15 sati)
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na korištenje uređaja, stvaranje i upravljanje datotekama, mreže i sigurnost podataka.

 

Osnove komunikacija (15 sati)
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na pregledavanja web-a, efikasno pretraživanje informacija, online komunikaciju i e-poštu.

 

Obrada teksta (20 sati)
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta pri kreiranju svakodnevnih pisama i dokumenata.

 

Proračunske tablice (20 sati)
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na razumijevanje osnova proračunskih tablica i demonstraciju sposobnosti korištenja proračunskih tablica za preciznu izradu izlaznih rezultata.

 

Ovlaštenu literaturu možete pronaći na Internet stranicama Hrvatskog informatičkog zbora.

 

Cjelokupna edukacija traje 70 školskih sati, no moguće je slušati edukaciju samo za pojedine module. No, certifikat se stječe samo ako osoba položi ispit iz sva 4 modula.

 

Cjenik

Modul

Sati rada (45 min)

Cijena edukacije

Osnove računala

15

450,00 kn (59,73 €)

Osnove komunikacija

15

450,00 kn (59,73 €)

Obrada teksta

20

600,00 kn (79,63 €)

Proračunske tablice

20

600,00 kn (79,63 €)

ICDL indeks

/

480,00 kn (63,71 €)

Ispit

/

100,00 kn (13,27 €)

Cjelokupna edukacija*

70

2.450,00 kn (327,15 €)

*U cijenu je uračunat ECDL indeks i jednokratno polaganje ispita za svaki modul.