Postignut je još jedan cilj - stvaranje Social Hackademy online platforme! Ostvarenje ovog cilja označava kraj pripremnog dijela našeg pothvata i početak pilotskog dijela. Cilj platforme je biti središte za učenike, trenere, organizatore, OCD i druge zainteresirane strane kako bi se olakšalo učenje, komunikacija, dijeljenje, organizacija i provedba Hackathona, uključivanje lokalne zajednice i prezentiranje dostignuća.

 

Online platforma služi za više svrha:

  1. To je mrežna platforma za učenje koja nudi spremište otvorenih obrazovnih resursa (OER-a) i drugih materijala za učenje koji se koriste u Social Hackademy tečajevima obuke i provedbi hackathon-a.
  2. Podržava organizaciju društvenih hackathon-a omogućavajući lokalnim nevladinim organizacijama i društvenim poduzećima da surađuju s trenerima i organizatorima hackathon-a u razvoju zadataka i izazova na kojima sudionici treninga rade tijekom treninga. To polaznicima tečajeva pruža mogućnosti za izradu digitalnih sadržaja koji odgovaraju stvarnim potrebama i podržavaju nevladine organizacije doprinoseći njihovoj digitalizaciji.
  3. To je internetski prostor za organiziranje hackathon-a i hackathon izazova - mjesto na kojem se informacije o hackathon-u prenose s drugim stranama i javnošću, gdje se mladi hakeri mogu prijaviti za sudjelovanje u hackathon-u, gdje se mogu predložiti različiti izazovi i ideje za rješenja te prikazati rezultati.

 

Još jedan važan aspekt platforme je pružanje prostora za komunikaciju i razmjenu između predavača, učenika, nevladinih organizacija i društvenih poduzeća. Da bi to bilo moguće, bilo je važno platformu učiniti pristupačnom i prilagoditi je mlađim generacijama pa je platforma stvorena imajući na umu značajke društvenih medija kao što su zidovi, grupe, chat, prijatelji, lajkovi, komentari i druge značajke koje se koriste na društvenim mrežama. Uz to, važan način komunikacije i dijeljenja je i forum koji svim korisnicima omogućuje strukturiranu komunikaciju i pristup sadržajima.

 

Korisnici platformu mogu koristiti i za predstavljanje sebe i svog rada. Učenici i hakeri mogu pokazati svoje vještine i portfolio, dok organizacije mogu predstaviti svoj rad i stupiti u kontakt s mladim hakerima. Ideja koja stoji iza toga je stvoriti mogućnosti za mlade da steknu iskustva rada za stvarne klijente te da ih se angažira na projektima, a istovremeno omogući organizacijama da dobiju digitalna rješenja.

 

Platforma sada ulazi u razdoblje pilotiranja kako bi se vidjelo kako najbolje može pomoći u organizaciji i provedbi treninga, hackathon-a i svih gore spomenutih značajki. Nakon toga će se unaprijediti na temelju prikupljenih povratnih informacija svih uključenih strana.

 

Vjerujemo da će platforma, nakon što se testira, evaluira i unaprijedi tijekom faze pilotiranja #hackAD, poslužiti kao mjesto na kojem mogu sudjelovati različiti dionici u poticanju učenja, stvaranja, komunikacije, organizacije hackathon-a i treninga, kao i pridruživanja naporima da se pridonese postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja.