Otvaranjem ovog programa, CTK Rijeka pokazuje razvojnu orijentaciju i novi iskorak prema vlastitoj održivosti. Od 2010./2011. godine CTK Rijeka se aktivno uključio u proces stvaranja Foruma socijalnog poduzetništva, nacionalne mreže organizacija, institucija i stručnjaka na području eko-socijalne ekonomije. Zajedničkim djelovanjem nastoji se stvoriti poticajno okruženje razvoju društvenog poduzetništva te ostalih oblika poduzetničkog poslovanja zasnovanih na principima održivog razvoja.

 

CTK Rijeka aktivno sudjeluje i u stvaranju mreže regionalnih resursnih centara za društvena poduzeća pokrivajući područje Primorsko-goranske i Istarske županije. Slijedeći važan stup razvoja eko-socijalne ekonomije je stvaranje resursnog centra za eko-socijalnu ekonomiju, kao dijela nacionalne mreže resursnih centara. Naime, CTK Rijeka  je jedan od osnivača i dionika CEDRA – Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj te kao CEDRA – Rijeka nositelj razvojnog programa za područje  Primorsko-goranske i Istarske županije. 

 

Pored resursnog centra, CTK Rijeka  aktivno razvija vlastite modele socijalnog zapošljavanja i socijalnog poduzetništva kroz koje nastoji stvarati nova radna mjesta za socijalno marginalizirane skupine i istovremeno samostalno stjecati prihod kojim će se dugoročno osigurati održivost organizacije i programa.