Osnovni ECDL moduli nadopunjuje vještine stečene u početnom ICDL modulu. Osnovni ICDL modul će vam omogućiti da razvijete svoje vještine u području znanja koji su prikladni za vaš svakodnevni život ili poslovne potrebe.

 

Na 4 osnovna modula (Osnove računala, Osnove komunikacija, Obrada teksta i Proračunske tablice) polaznik odabire još tri modula. Može se birati između sljedećih modula:

 

Prezentacije
Ovaj modul definira poznavanje prezentacijskih alata na računalu. Te će vas naučiti obavljanje zadataka kao što su kreiranje, formatiranje, izmjena i priprema prezentacije koristeći različite izglede za prikaz i ispis.

 

IT sigurnost
Modul je razvijen kako bi omogućio korisniku računala (pojedincu i organizaciji) zaštititi sebe i svoju organizaciju zbog sve češćih sigurnosnih prijetnji prilikom korištenju ICT-a što uključuje i siguran rad na Internetu.

 

Online suradnja
Stjecanjem vještina u korištenju modula naučiti će te učinkovito surađivati s drugim korisnicima na udaljenim projektima za osobne ili poslovne potrebe. Modul sadrži koncepte i vještine koje se odnose na postavljanje i korištenje online kolaborativnih alata, kao što su pohranjivanje podataka, produktivnost aplikacija, kalendara, društvenih medija, web sastanaka, mjesta za učenje te vas uvodi u svijet mobilnih tehnologija.

 

Korištenje baza podataka
Ovaj modul razvija radne vještine što će vam omogućiti razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i njihovo korištenje. To uključuje kreiranje i mijenjanje tablica, upite, obrasce i izvještaje te kako naučiti kreirati odnose između tablica za dobivanje raznih informacija koristeći upite i ostale alate.

 

Web dizajn*
Modul pridonosi razumijevanju kreiranju, objavljivanju, uređivanju, dizajnu te održavanju web stranica, objašnjavajući osnove na jednostavan način. Modul će vam omogućiti stjecanje širokog spektara znanja o web dizajnu, od osnova HTML-a do interaktivnih slika.

 

Uređivanje fotografija*
Stjecanjem znanja i vještina naučiti će te služiti raznim programima za korištenje i pripremanje fotografija za ispis ili za objavljivanje na webu. Definirajući pojmove na jednostavan način, steći će te vještine za kreiranje i uređivanje fotografija visoke kvalitete.

 

Planiranje projekata*
Modul je razvijen kako bi omogućilo korisniku računala korištenje softvera za upravljanje projektima od pripreme, izrade i praćenja projekata, uključujući planiranje i upravljanje vremenom, troškovima, zadacima i resursima. Te vještine mogu se primijeniti za osobne ili poslovne potrebe.

 

* Programi se još ne provode u Hrvatskoj

 

Ovlaštenu literaturu možete pronaći na Internet stranicama Hrvatskog informatičkog zbora.

 

Cjelokupna edukacija traje 120 školskih sati, no moguće je slušati edukaciju samo za pojedine module. No, certifikat se stječe samo ako osoba položi ispit 7 modula.

 

Cjenik

Modul

Sati rada (45 min)

Cijena edukacije

Osnove računala

15

60,00 € (452,07 kn)

Osnove komunikacija

15

60,00 € (452,07 kn

Obrada teksta

20

80,00 € (602,76 kn)

Proračunske tablice

20

80,00 € (602,76 kn)

Prezentacija

15

60,00 € (452,07 kn

IT sigurnost

15

60,00 € (452,07 kn

Online suradnja

20

80,00 € (602,76 kn)

ICDL indeks

/

67,00 € (504,81 kn)

Ispit (jednokratno polaganje)

/

14,00 € (105,48 kn)

Cjelokupna edukacija**

120

**440,00 € (3.315,18 kn)

**U cijenu je uračunat ECDL indeks i jednokratno polaganje ispita za svaki modul