CTK Rijeka je jedan od osnivača i sudionika CEDRA – Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj te kao CEDRA – Rijeka nositelj razvojnog programa za područje Primorsko-goranske i Istarske županije.

CEDRA HR funkcionira kao mreža centara podrške za postojeće i potencijalne društvene poduzetnike. Osnovna vrijednost CEDRA HR je u dijeljenju resursa, posebno ljudskih. CEDRA HR sastoji se od šest regionalnih centara. Osim centra u Rijeci, tu su još i centri u Čakovcu, Dubrovniku, Osijeku, Splitu i Zagrebu. 
CEDRA HR svoje djelovanje temelji na ljudskim, društvenim i demokratskim vrijednostima, odgovornosti prema društvu i okolišu, solidarnosti, održivosti, povjerenju, vjerodostojnosti, dosljednosti i uzajamnoj podršci. O svemu tome ovisi unaprijeđenije kvalitete rada, aktivna i uzajamna podrška, te svijest o međuovisnosti pojedinaca, organizacija, institucija i zajednice.

CTK Rijeka  kroz CEDRA-u nastavlja s nadograđivanjem vlastitih kapaciteta te stvaranjem i jačanjem vlastite grupe eksperata na području društvenog razvoja, poduzetništva, društvenog marketinga, eko-socijalne ekonomije i inovacija.