U Hrvatskoj nedostaju stručnjaci za rad na EU projektima, jednako sa srednjom stručnom spremom i visokom stručnom spremom.  Na potrebu da se dugotrajno nezaposlene osobe zaposle na takva radna mjesta te da ih se poveže s potencijalnim poslodavcima, CTK Rijeka provodi besplatne edukacije za osposobljavanja 16. dugotrajno nezaposlenih osoba srednje stručne spreme iz PGŽ za radno mjesto projektnog asistenta u provedbi EU projekata.

 

U ovaj program mogu se uključiti dugotrajno nezaposlene osobe (dugotrajno nezaposlenom osobom se smatraju mladi do 29 godina koji su nezaposleni duže od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene duže od 12 mjeseci), hrvatski  državljani koji svoj status potvrđuju iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili, ukoliko nisu u evidenciji HZZ-a, potpisivanjem Izjave o statusu nezaposlenosti i zapisom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Osim toga, važno je ispuniti prijavu koja se nalazi u nastavku uz koju je potrebno priložiti navedene potvrde i/ili izjavu, zatim prijavnicu te životopis i kopiju osobne iskaznice.

 

Selekcija kandidata provest će se kroz dva kruga - provjeru dokumentacije i odabir evaluacijskog odbora te psihološko testiranje koje se sastoji od testa logičkog razmišljanja i testa ličnosti. Od polaznika se očekuje sudjelovanje na minimalno 80 posto aktivnosti. Osim što će biti osposobljeni za asistente u provedbi projekata steći će i druge vještine kao što su  prezentacijsko-komunikacijske, informatička znanja i znanja poslovnog engleskog jezika. Sudjelovat će i u studijskim posjetima lokalnim organizacijama koje uspješno provode europske i međunarodne projekte te organizacijama donositeljicama i provoditeljicama politika.

 

Polaznicima se osiguravaju troškovi prijevoza na edukaciju te obrok svaki dan za vrijeme trajanja edukacije.

Po završetku pismenog i usmenog dijela selekcijskog postupka, odabrani kandidati će proći edukaciju koja će trajati od studenog 2019. do veljače 2020. godine, a uvjerenje o usavršavanju bit će upisano u radnu knjižicu.

 

Edukacija će za sve polaznike biti besplatna, ali, s obzirom da se radi o vrijednoj edukaciji, polaznici trebaju potpisati ugovor o sudjelovanju. Trošak osposobljavanja projekta Radar pokriven je sredstvima Europske komisije iz Europskog socijalnog fonda kroz istoimeni projekt koji zajedno provode Centar tehničke kulture Rijeka, Primorsko-goranska županija i SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava.

 

Prijaviti se možete na slijedećem linku.