Preko 50 predstavnika organizacija civilnog društva i tijela lokalne i regionalne samouprave iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Makedonije , okupilo se u Zagrebu, 17. i 18. listopada kako bi procijenili razinu provedbe preporuka dogovorenih na seminaru održanom prošle godine u Beogradu u području obrazovne politike globalnog obrazovanja i razvoja kurikuluma te pedagoške podrške i zagovaranja.

Na događanju je sudjelovala i Zagorka Prce Veseli iz Centra tehničke kulture Rijeka koja je predstavila BRIGHTS projekt i do sada postignute rezultate nakon čega je detaljnije objasnila razvijenu metodologiju edukacije za osobe koje provode obrazovanje za globalno građanstvo s mladima. Sudionike je informirala o metodi digitalnog pripovijedanja, na koji način se ona koristi u svrhu edukacije o globalnog građanstvu te naglasila njene prednosti ali i znanja, vještine i osobine koje su poželjne kod osobe koje podučavaju koristeći ovu metodu. Sudionike je zanimala mogućnost pohađanja razvijenog online tečaja, naglasili su potrebu za razvojem ovakvih i sličnih metoda ali i potrebu za educiranjem njih, provoditelja obrazovanja za globalno građanstvo te nedostatak sustavne potpore od nadležnih Ministarstava. Posebni interes pobudilo je postojanje diskusijske grupe o globalnom građanstvu na Unite-IT platformi te mogućnosti koje ona nudi za razmjenu iskustava ali i metoda rada koje se mogu koristiti pri provedbi edukacije za globalno građanstvo.

Ovaj sastanak organiziran je u okviru Zajedničkog programa potpisanog između Vijeća Europe i Europske unije za promicanje globalnog razvojnog obrazovanja kroz dijalog, strategije umrežavanja, izgradnju kapaciteta i razmjenu obrazovnih praksi.