Kao najbolje polaznice 4. generacije edukacije Mi znamo kako, Alma Hasić, Ivana Pernat i Anita Pešut posjetile su tri talijanske organizacije koje pružaju socijalne usluge u svojim zajednicama.

Prva posjeta bila je neprofitnoj organizaciji Fondacija Solaris u Sermideu koja ima smještaj za 70 osoba treće dobi te dodatno nudi dnevni i poludnevni boravak za 50-tak ostalih osobe s područja. Nude zdravstvene usluge jer je u funkciji ambulanta sa specijalističkim pregledima za stanovništvo te njegu i usluge iz zdravstva i socijale (rehabilitacija, kućna njega za osobe koje su još uvijek sa svojim obiteljima, razne aktivnosti sa lokalnom zajednicom itd.). Njihov je moto 'Osobne, personificirane usluge'. Obišli smo glavni objekt gdje se pružaju navedene usluge uz pratnju Sondre Ghidini, predsjednice Fondacije te Paole Bisi, direktorice.

Potom smo posjetili socijalnu zadrugu Coop il Ponte iz Sermidea. Pružaju razne usluge - dnevni boravak za osobe s invaliditetom svih uzrasta, edukacija za pripremu osamostaljenja za život korisnika, objekt sa šest stanova za samostalno življenje korisnika, usluge edukacije s mrežom socijalnih usluga za kućnu njegu, osposobljavanje za samostalni ili grupni rad korisnika u socijalnim tvrtkama te pomoć učenicima s invaliditetom u školama. Tijekom dana dolaze korisnici za razne radionice iz okolnog područja. Rade u više objekata, a obišli smo glavni objekt gdje se pruža dnevni boravak za korisnike uz pratnju direktorice Christine Benatti. Vrijednosti kojima se povode jesu da je bilo koja osoba u centru pažnje i zbivanja bez obzira je li ona o korisnik, volonter ili djelatnik.

Posljednja posjeta bila je zadruzi R.S.A. San Paolo u Castelmassai, Regija Veneto. Zadruga pruža zdravstvene i socijalne usluge za osobe treće dobi s poteškoćama kojima je potrebna njega i rehabilitacija. Na raspolaganju ima 120 ležajeva. To je specifično društveno poduzeće koji se financira po principu pružanja usluga u punoj cijeni, povlaštenoj cijeni koju određuju zajedno s predstavnicima Provincije Rovigo i članovima obitelji koji trebaju takve usluge za svoje starije ili mlađe članove, te drugim nivelacijama cijena putem vaučera koji se dodjeljuju zahvaljujući nacionalnim sredstvima koji se raspodjeljuju putem provincije.