Poruka upozorenja

Submissions for this form are closed.
ECDL

U 70 školskih sati polaznici će odslušati 4 ECDL modula (Osnove računala, Osnove komunikacija, Obrada teksta i Proračunske tablice) te polagati ispite za iste. Tečaj će trajati 70 školskih sati, a održavat će se tri puta tjedno u popodnevnim satima. Cijena tečaja je 2.450,00 kn (u cijenu je uračunat tečaj, ECDL indeks i jednokratno polaganje ispita). Planirani početak edukacije je ponedjeljak, 26. listopad 2015., u popodnevnim satima. Zainteresirani će biti informirani ukoliko dođe do bilo kakvih promjena.

 

 

PRIJAVNICA