Završna svečanost ljetne škole i školske godine u četvrtak, 12. srpnja u 17:00 u CTK Rijeka. Na svečanosti će polaznici prezentirati svoje radove, stečena znanja i vještine. Svim polaznicima biti će uručene diplome.