Uspješnim inicijalnim sastankom u Briselu 19. i 20. siječnja pokrenuli smo novi projekt BRIGHTS “Jačanje obrazovanja za globalno građanstvo kroz digitalno pripovijedanje”, koji za cilj ima poticanje socijalne kohezije te promoviranje interkulturalnog dijaloga i europskih demokratskih vrijednosti. Projekt je nastao kao odgovor na sve dublje društvene podjele, povećana migracijska kretanja i činove radikalnog nasilja prisutne u europskom društvu.

 

Svrha i ciljevi projekta

 

BRIGHTS će promovirati Obrazovanje za globalno građanstvo (OGG) u formalnom i neformalnom obrazovanju pomoću metode digitalnog pripovijedanja (DS).

Trenutna situacija u kontekstu aktualnih događanja na globalnoj razini od odgojnih i obrazovnih institucija te stručnjaka zahtijeva osjećaj veće odgovornosti i obveze izgradnje svojih učenika svih dobnih skupina u informirane, kritične, društveno osviještene, moralne i aktivne globalne građane.

 

Obrazovanje za globalno građanstvo uključuje pojmove i metode koji se primjenjuju u različitim sferama i stručnim predmetima, poput obrazovanja za ljudska prava, mirovnih studija, održivog razvoja te obrazovanja za interkulturalno razumijevanje.

Bavljenje navedenim temama kroz OGG doprinosi povećanju socijalne uključenosti društvenih skupina u nepovoljnom položaju te daje prilika za borbu protiv rasizma i raznih oblika stereotipa. Koristit ćemo metodu digitalnog pripovijedanja budući se pokazala kao snažan alat za učenje, koji povećava kreativnost, digitalnu pismenost i kritičko mišljenje.

 

Ciljevi BRIGHTS projekta su: a) koristeći metodu digitalnog pripovijedanja, kod učitelja i trenera povećati sposobnost primjene OGG u radu s mladim ljudima te b) osposobiti mlade ljude za razvijanje svojih društvenih, građanskih i interkulturalnih kompetencija, kao i kritičkog mišljenja, medijske pismenosti, digitalnih i kreativnih vještina. Mladi će ljudi u praksi razviti digitalne priče referirajući se na teme globalnog građanstva.

 

Na koji ćemo način to činiti?

 

Osposobljavat ćemo učitelje i djelatnike srednjih škola (uključujući one koji rade s mladima, e-voditelje, kulturne posrednike, itd.) prema principima obrazovanja za globalno građanstvo, kroz metodu digitalnog pripovijedanja. U tu ćemo svrhu razviti kombinirani tečaj koji će uključivati MOOC i ‘’licem-u-lice’’ radionice. U kontekstu formalnog i neformalnog obrazovanja, u sklopu osposobljavanja, odabrani će učitelji i treneri direktno testirati metodologiju u radu s mladim ljudima (u dobi od 13 do 19 godina). Od učenika i mladih očekujemo velik broj zanimljivih i dobro osmišljenih radova u obliku digitalnih priča na temu globalnih izazova poput ljudskih prava, mira i demokratskih vrijednosti, interkulturalnog dijaloga te aktivnog građanstva.

 

Na razini donošenja političkih odluka, promovirat ćemo i podizati svijest o BRIGHTS vrijednostima, ciljevima i aktivnostima kod tvoraca politika i civilnog društva.

 

Projekt će se provoditi dvije godine u četiri europske države: Belgiji, Hrvatskoj, Grčkoj i Italiji.

 

Projekt zajedno provodi sedam organizacija - belgijski neformalni edukacijski centar za odrasle Maks vzw, talijanska trening agencija Centro Studi Città di Foligno, Centar tehničke kulture Rijeka iz Hrvatske, Hellenic Professionals Informatics Society iz Grčke, dva priznata otvorena sveučilišta - Università degli Studi Guglielmo Marconi iz Italije te Hellenic Open University iz Grčke te koordinator projekta Telecentre Europe.

Svaka od organizacija provodi različite inicijative na području interesa BRIGHTS projekta.

 

 

Što slijedi?

 

Nakon inicijalnog sastanka u Briselu, prvi korak u provedbi projekta jest napraviti analizu potreba za obukom učitelja i trenera kako bi dobili uvid u potrebe ciljane skupine za primjenom OGG-a, koristeći digitalno pripovijedanje. Ispitat ćemo učitelje i trenere koji rade s mladima, ali i stručnjake za OGG iz drugih srodnih područja. Nadalje, poslat ćemo otvoreni poziv za one koji žele doprinijeti projektu, stoga nas pratite ukoliko želite dati svoje mišljenje ili ideju. Možete to učiniti na internetskoj  stranici projekta, te društvenim mrežama – Facebooku i Twitteru.

 

Projekt BRIGHTS sufinanciran je od strane Erasmus+ KA3 Social Inclusion call.