Već duži niz godina, Centar za mlade RI connect, omogućuje mladima da se educiraju, informiraju, savjetuju, sklapaju nova prijateljstva, pokažu svoju kreativnost te da razvijaju i otkrivaju svoje interese.

 

U procesu smo osmišljavanja daljnjih aktivnosti Centra za mlade RI connect te je stoga pet mladih osoba uz mentorsku pomoć sastavilo anketu o potrebama mladih s ciljem prikupljanja stavova i mišljenja mladih iz lokalne zajednice.

 

Anketa je namijenjena mladim osobama u dobi od 15 do 30 godina. Potpuno je anonimna i nećemo prikupljati vaše osobne podatke. Okvirno vrijeme ispunjavanja ankete je 10 minuta. Anketu možete pronaći na sljedećoj poveznici

 

Aktivnost "Istraživanje potreba mladih" organizira se kroz projekt "Centar za mlade RI connect" kojeg provode Centar tehničke kulture Rijeka, SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava, Udruga kreativni kolektiv Kombinat i Grad Rijeka. Programe Centra za mlade RI connect financijski podupire Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.