Hrvatskoj nedostaje 2700 stručnjaka za povlačenje sredstava iz strukturnih i investicijskih  EU fondova, pokazalo je istraživanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. U dovoljnoj mjeri prijeko potrebnih stručnjaka nemaju čak ni one organizacije koje su jako uspješne u povlačenju sredstava.

 

Edukacije za navedeno zanimanje nisu jeftine i često ne uključuju rad na tzv. mekim transverzalnim vještinama polaznika kakve su prezentacijsko-komunikacijske vještine, rad na motivaciji, informatičko ili znanje poslovnog engleskog jezika. Na te potrebe, kao i na potrebu da se dugotrajno nezaposlene osobe povežu s potencijalnim poslodavcima, Centar tehničke kulture nastoji odgovoriti projektom RADAЯ  koji počinje s drugim ciklusom edukacija, a za koji su prijave otvorene do 30. rujna.

 

Radar u drugom ciklusu provodi  besplatan program intenzivnog osposobljavanja  16. dugotrajno nezaposlenih osoba srednje stručne spreme iz Primorsko-goranske županije za radno mjesto projektnog asistenta u provedbi EU projekata.

 

 

Koliko je ovaj tip edukacije potreban pokazalo je još jedno istraživanje tržišta gdje su potencijalni poslodavci iskazali interes za zapošljavanjem osoba koje imaju takva znanja i vještine. Polaznici edukacije osim verificiranog programa iz projektnog menadžmenta za projektnog asistenta izrade i provedbe EU projekata sudjelovati će u poslovno-organizacijskim te komunikacijsko-motivacijskim radionicama, informatičkim radionicama, a po uspješnom polaganju završnog ispita steći međunarodno priznatu Europsku računalnu diplomu (ECDL). Osim što će biti osposobljeni za asistente u provedbi projekata steći će i druge vještine kao što su  prezentacijsko-komunikacijskeinformatička znanja i znanja poslovnog engleskog jezika. Sudjelovat će i u studijskim posjetima lokalnim organizacijama koje uspješno provode europske i međunarodne projekte te organizacijama donositeljicama i provoditeljicama politika. Polaznicima se osiguravaju troškovi prijevoza na edukaciju te obrok svaki dan za vrijeme trajanja edukacije.

 

U program se mogu uključiti dugotrajno nezaposlene osobe (dugotrajno nezaposlenom osobom se smatraju mladi do 29 godina koji su nezaposleni duže od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene duže od 12 mjeseci), hrvatski  državljani koji svoj status potvrđuju iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili, ukoliko nisu u evidenciji HZZ-a, potpisivanjem Izjave o statusu nezaposlenosti i zapisom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Osim toga, važno je ispuniti prijavu u nastavku uz koju je potrebno priložiti navedene potvrde i/ili izjavu, zatim prijavnicu te životopis i kopiju osobne iskaznice.

 

Selekcija kandidata provest će se kroz dva kruga: provjeru dokumentacije i odabir evaluacijskog odbora te psihološko testiranje koje se sastoji od testa logičkog razmišljanja i testa ličnosti. Od polaznika se očekuje sudjelovanje na minimalno 80 posto aktivnosti.

 

Po završetku pismenog i usmenog dijela selekcijskog postupka, odabrani kandidati će proći edukaciju koja će trajati od studenog 2019. do veljače 2020. godine, a uvjerenje o usavršavanju bit će upisano u radnu knjižicu.

 

Edukacija će za sve polaznike biti besplatna, ali, s obzirom da se radi o vrijednoj edukaciji, polaznici trebaju potpisati ugovor o sudjelovanju. Trošak osposobljavanja projekta Radar pokriven je sredstvima Europske komisije iz Europskog socijalnog fonda kroz istoimeni projekt koji zajedno provode Centar tehničke kulture Rijeka, Primorsko-goranska županija i SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava.

 

PrilogVeličina
PDF icon Prijavnica555.69 KB
Datoteka Izjava o statusu nezaposlenosti654.26 KB
Datoteka Ugovor s polaznicima642.6 KB
PDF icon Raspored956.82 KB
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: pdf.
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt.
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: gif jpg jpeg png pdf.
Dokaz o statusu nezaposlenosti može biti potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili ukoliko niste u evidenciji HZZ-a potpisana Izjava o statusu nezaposlenosti i zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: gif jpg jpeg png pdf.
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: gif jpg jpeg png pdf.
CTK Rijeka brine o zaštiti Vaših osobnih podataka. Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo Vaše osobne podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Prihvaćanjem ove izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje Vaših osobnih podataka u svrhe koje su izričito navedene. Možete u bilo kojem trenutku odustati od davanja privole ili tražiti ispravak ili brisanje Vaših osjetljivih osobnih podataka. Ukoliko to želite učiniti potrebno je kontaktirati nas na email adresu info@ctk-rijeka.hr. Vaši osobni podatci koji su prikupljeni koristit će se u svrhu: izvještavanja donatora o provedbi projekta, za promidžbu projekta te u evaluacijske svrhe. Radionice koje provodi CTK Rijeka mogu biti fotografirane i snimane za potrebe izvještavanja Donatora kao i javnosti putem društvenih mreža i web stranica. CTK Rijeka primjenjuje odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. CTK Rijeka poštuje privatnost svojih korisnika te čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka koje ćemo izbrisati ukoliko više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni nakon izvršavanja ugovorne obveze prema Donatorima. Podatci se trećim stranama prosljeđuju samo u svrhe provedbe projekta.