Produžili smo rok za prijave! Novi rok je 27. siječnja 2019. 

Otvoreni su upisi u RADAЯ - besplatan program intenzivnog osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba za voditelje izrade i provedbe EU projekata

 

Hrvatskoj nasušno nedostaju stručnjaci za povlačenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU, a u dovoljnoj ih mjeri nemaju čak ni one organizacije koje su uspješne u povlačenju sredstava. Na navedeno ukazuje i istraživanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije po čijim projekcijama u Hrvatskoj postoji potreba za čak 2700 stručnjaka za EU fondove.

 

Edukacije za navedeno zanimanje nisu najjeftinije, te često ne uključuju rad na tzv. mekim transverzalnim vještinama polaznika kakve su prezentacijsko-komunikacijske vještine, rad na motivaciji, informatičko znanje ili znanje poslovnog engleskog jezika. Na sve navedene potrebe, kao i na potrebu da se dugotrajno nezaposlene osobe uistinu povežu s potencijalnim poslodavcima, Centar tehničke kulture nastojat će odgovoriti projektom RADAЯ za koji su prijave otvorene do 27. siječnja.

 

Radar je besplatan program intenzivnog osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba za voditelje izrade i provedbe EU projekata koji će 16 dugotrajno nezaposlenih osoba društveno-humanističkog usmjerenja iz Primorsko-goranske županije više i visoke stručne spreme educirati za projektni menadžment. Polaznici će steći vještine upravljanja projektnim ciklusom i vještine sudjelovanja u pripremi i izradi projektnog prijedloga te implementaciji projektnih aktivnosti, kroz kombinaciju verificirane i neformalne edukacije.

 

Uz verificirani program edukacije iz projektnog menadžmenta za voditelje izrade i provedbe EU projekata, polaznici će sudjelovati i u poslovno-organizacijskim radionicama za projektni menadžment, u komunikacijsko-motivacijskim radionicama te u informatičkim radionicama pa će po uspješnom polaganju završnog ispita steći međunarodno priznatu Europsku računalnu diplomu (ECDL). Drugim riječima, steći će i druge vještine potrebne za projektni menadžment kao što su prezentacijsko-komunikacijske vještine, informatička znanja i znanja poslovnog engleskog jezika.

 

Sudjelovat će i u studijskim posjetima lokalnim organizacijama koje uspješno provode europske i međunarodne projekte te organizacijama donositeljicama i provoditeljicama politika.

 

Svim polaznicima bit će osigurani troškovi prijevoza na edukaciju, kao i obrok svaki dan za vrijeme trajanja edukacije.

 

U program se mogu uključiti isključivo dugotrajno nezaposlene osobe (dugotrajno nezaposlenom osobom se smatraju mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci) državljani Republike Hrvatske koje svoj status mogu dokazati potvrdom iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili, ukoliko nisu u evidenciji HZZ-a, potpisivanjem Izjave o statusu nezaposlenosti i zapisom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Osim toga, važno je ispuniti prijavu u nastavku kojoj je potrebno priložiti navedene potvrde i/ili izjavu, zatim prijavnicu te životopis i kopiju osobne iskaznice.

 

Selekcija kandidata provest će se kroz dva kruga: provjeru dokumentacije i odabir evaluacijskog odbora te psihološko testiranje koje se sastoji od testa logičkog razmišljanja i testa ličnosti.

 

Po završetku pismenog i usmenog dijela selekcijskog postupka, odabranih 16 kandidata proći će edukaciju koja će trajati od 4.3. do 7.6.2019. godine. Polaznici će potom steći uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

 

Od polaznika se očekuje sudjelovanje na minimalno 80% aktivnosti.

 

Sudjelovanje u edukaciji se ne naplaćuje, no s obzirom da se radi o na tržištu rada vrijednoj edukaciji, polaznici trebaju potpisati ugovor o sudjelovanju u edukaciji.

 

Trošak osposobljavanja Radar pokriven je sredstvima Europske komisije iz Europskog socijalnog fonda kroz istoimeni projekt koji zajedno provode Centar tehničke kulture Rijeka, Primorsko-goranska županija i SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava.

 

PrilogVeličina
PDF icon Prijavnica506.43 KB
Datoteka Izjava o statusu nezaposlenosti653.79 KB
Datoteka Ugovor s polaznicima642.14 KB
PDF icon Raspored958.66 KB
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: pdf.
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt.
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: gif jpg jpeg png pdf.
Dokaz o statusu nezaposlenosti može biti potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili ukoliko niste u evidenciji HZZ-a potpisana Izjava o statusu nezaposlenosti i zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: gif jpg jpeg png pdf.
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dozvoljene vrste datoteka: gif jpg jpeg png pdf.
CTK Rijeka brine o zaštiti Vaših osobnih podataka. Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo Vaše osobne podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Prihvaćanjem ove izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje Vaših osobnih podataka u svrhe koje su izričito navedene. Možete u bilo kojem trenutku odustati od davanja privole ili tražiti ispravak ili brisanje Vaših osjetljivih osobnih podataka. Ukoliko to želite učiniti potrebno je kontaktirati nas na email adresu info@ctk-rijeka.hr. Vaši osobni podatci koji su prikupljeni koristit će se u svrhu: izvještavanja donatora o provedbi projekta, za promidžbu projekta te u evaluacijske svrhe. Radionice koje provodi CTK Rijeka mogu biti fotografirane i snimane za potrebe izvještavanja Donatora kao i javnosti putem društvenih mreža i web stranica. CTK Rijeka primjenjuje odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. CTK Rijeka poštuje privatnost svojih korisnika te čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka koje ćemo izbrisati ukoliko više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni nakon izvršavanja ugovorne obveze prema Donatorima. Podatci se trećim stranama prosljeđuju samo u svrhe provedbe projekta.