Da podsjetimo, europski projekt BRIGHTS Centar tehničke kulture Rijeka provodi u suradnji s još 6 europskih partnera, te promovira Obrazovanje za globalno građanstvo u formalnom i neformalnom obrazovanju pomoću metode digitalnog pripovijedanja. Osposobljavat ćemo učitelje i djelatnike škola putem kombiniranja online tečaja i radionica „licem-u-lice“,  te će testirati metodologiju u radu s mladima, u dobi od 13 do 19 godina. Učitelji i obrazovni djelatnici steći će nova znanja, a mladi usavršiti svoje digitalne vještine, ali se i upoznati s europskim demokratskim vrijednostima. Time će se povećati uključenost društvenih skupina u nepovoljnom položaju, ali i ukazati na društvene probleme.

Ravnateljima je predstavljen projekt, s posebnim naglaskom na pogodnostima za učitelje, poput usavršavanja vještina, umrežavanja, novih edukacijskih alata i materijala, u dobroj sinergiji s postojećim programom građanskog odgoja koji se primjenjuje u nekim školama. Prikazani su kratki filmovi, koji su rezultati projekata čije prakse i metode projekt BRIGHTS nastavlja.

 

Ravnatelji su iskazali zanimanje, te tražili precizne podatke o početku programa te obavezama svojih učitelja. Osim mogućih administracijskih prepreka, projekt smatraju hvalevrijednim i korisnim.

 

Također, održali smo i tri fokus grupe, i to sa trenerima i pripadnicima udruga civilnog društva, profesorima Prve riječke hrvatske gimnazije i Prometne škole Rijeka. Pripadnici udruga istaknuli su važnost lokalnog pristupa globalnim temama radi što veće primjenjivosti u lokalnom okruženju, ali i zbog boljeg razumijevanja naučenog. Metodu digitalnog pripovijedanja nalaze zanimljivom, te su i sami primjenjivali sličnu metodologiju. Profesori su pokazali interes, te su potencijalni suradnici u provođenju edukacijskih aktivnosti projekta.

Uz navedeno, kontaktirali smo pripadnike najistaknutijih organizacija u poljima društvene uključenosti, promicanja kulturne različitosti, promicanja jednakosti spolova, mira i ljudskih prava te aktivnog građanstva i demokracije, koji su nam nesebično, ispunjavanjem online ankete, pomogli prilikom procjene znanja o konceptima Obrazovanja za globalno građanstvo i metode digitalnog pripovijedanja.

 

Istraživanje nam pomaže što preciznije odrediti predznanje i potrebe potencijalnih korisnika projekta, kako bi u konačnici bio što bolji. Rad na projektu se nastavlja, a više možete saznati na web stranici projekta, a prisutan je i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru.

 

Projekt BRIGHTS sufinanciran je od strane Europske komisije kroz program Erasmus+.