Laboratorij ideja

Agencija za mobilnost i programe EU 23. i 24. ožujka 2015. organizira Laboratorij ideja - platformu koja će mladima pružiti priliku da stvore konkretne prijedloge za akciju i promjenu te da svoju ideju predstave Europskoj komisiji u Bruxellesu za vrijeme Europskog tjedna mladih. 
Više informacija može se naći na Europskom portalu za mlade: http://europa.eu/youth/croatia/event/49/23597_hr. Prijave su otvorene do 15. ožujka, a prijaviti se mogu svi mladi između 18 i 30 godina