CTK Rijeka i europski partneri proizveli su informativni kit za projekt BRIGHTS („Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling“ / „Pristup obrazovanju za globalno građanstvo kroz digitalno pripovijedanje“).

 

Informativni kit jasno izlaže koncept obrazovanja za globalno građanstvo, kao i njegove temeljne vrijednosti, kao što su dijalog, demokratičnost i tolerancija. Cilj obrazovanja za globalno građanstvo je učenicima približiti teme koje će ih izgraditi u kritične, društveno osviještene, moralne i aktivne globalne građane spremne odgovoriti na izazove suvremenog društva. Obrazovanje za globalno građanstvo, koje je komplementarno programu građanskog odgoja i koristi inovativnu metodu digitalnog pripovijedanja, odgovor je na potrebu za tolerantnijim, aktivnim građanstvom.

 

Informativni kit želi donositeljima javnih obrazovnih politika pružiti informacije kojima mogu proizvesti politike koje vode tolerantnijem društvu aktivnih građana te ih uvjeriti u potrebu za obrazovanjem za globalno građanstvo. Dokument ukazuje na postojeće dobre prakse, odnosno provedene projekte koji su pozitivno utjecali na zajednice u kojima su provedeni.

 

Informativni kit možete preuzeti na stranicama projekta BRIGHTS. Osim na hrvatskom, projekt je dostupan i na engleskom, grčkom, nizozemskom i talijanskom jeziku.

Osim informativnog kita, izrađen je i kurikulum projekta BRIGHTS, o kojem više možete saznati u našoj objavi

 

 

Projekt BRIGHTS sufinanciran je od strane Europske komisije kroz program Erasmus+.