ECDL diploma (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznata norma informatičke pismenosti, koja jamči poznavanje rada na računalu i potrebne korisničke vještine. Zbog velikog interesa, ECDL se program proširio u cijelom svijetu, pod nazivom ICDL (International Computer Driving Licence).

ECDL program je projekt Europskog udruženja profesionalnih informatičkih društava (CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies) i podržan od velikog broja nacionalnih informatičkih društava u svijetu. Realizacija programa, povjerena je ECDL Fondaciji (European Computer Driving Licence Foundation - ECDL-F) sa sjedištem u Dublinu, Irska.

ECDL program se trenutno provodi u više od 138 država i preveden je na 32 svjetska jezika uključujući i hrvatski. U svijetu djeluje više od 20.000 testnih centara.

U svakoj od država uključenih u ECDL program radom ispitnih centara koordinira nacionalni operater kojega imenuje Fondacija ECDL. Poslove nacionalnog operatera u Hrvatskoj obavlja HIZ (Hrvatski informatički zbor).

Centar tehničke kulture Rijeka i HIZ su 10. veljače 2006. potpisali ugovor kojim je Centar tehničke kulture Rijeka postalo ovlašteni ECDL testni centar.