Centar tehničke kulture Rijeka je udruga koja već 25 godina nudi programe s osnovnim ciljem podizanja razine informatičke i tehničke pismenosti građana i građanki.
Naše programe neformalnog obrazovanja pohađaju djeca, mladi, odrasli i umirovljenici. Korisnicima kroz edukacije, tečajeve i radionice usađujemo ideju cjeloživotnog učenja, a svoje programe zahvaljujući adekvatno opremljenom prostoru možemo ponuditi svima. Svrha našeg postojanja jest stvoriti poticajnu okolinu za jačanje digitalne pismenosti i digitalne uključenosti građana i građanki.
Programe realiziramo kroz projekte u partnerstvu sa nacionalnim i međunarodnih organizacijama, javnim ustanovama, te profitnim subjektima. Projekti su financirani od strane domaćih i međunarodnih donatora, lokalne samouprave i ministarstava.
Kao organizacija imamo bogato iskustvo u provedbi EU projekata. U ovom trenutku zapošljavamo osobu na radnom mjestu projekt menadžera.

 

Od kandidata/kinja očekujemo da su odlični u:

– dizajnu, pripremi i provedbi projekata
– upravljanju projektom i projektnim timom
– utvrđivanju zadataka i raspoređivanju zaduženja
– koordinaciji izvršenja zadataka
– kontroli rezultata rada i izvršavanja projekta
– ispravljanju nepravilnosti u toku izvršenja projekta
– planiranju budžeta projekta, planiranju troškova i kontroli njegovog ostvarenja
– komunikaciji i suradnji s partnerima i nadležnim tijelima
– izradi i slanju izvješća prema ugovornim tijelima
– osmišljavanju i provedbi edukacija i treninga o EU fondovima
– ostalom savjetovanju povezano s ovom temom

 

Uvjeti
– visoka stručna sprema bilo kojeg usmjerenja
– minimalno dvije godine radnog iskustva u području u pripremi i/ili provedbi projekata financiranih iz EU fondova
– razvijene organizacijske sposobnosti i sposobnosti brzog uočavanja
– intuitivno razmišljanje i sposobnost kontrole rada drugih
– dobre komunikacijske vještine
– dobra koordinacija i sposobnost rada u velikim timovima
– upornost, postavljanje visokih ciljeva, visoko samopouzdanje
– napredno poznavanje MS Office alata
– znanje engleskog jezika i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Molimo da nam do 14. ožujka 2019.  dostavite sljedeće dokumente na info@ctk-rijeka.hr :
– životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku u .doc ili .pdf formatu
– projektni portfolio koji se sastoji od podataka o uspješno provedenim projektima financiranim iz EU fondova u kojima ste se bavili poslovima pisanja i/ili provedbe (naznaka obavljenog posla – pisanje i/ili provedba projekta, naziv projekta, vrijednost, korisnik sredstava i kontakt za provjeru) u .doc, .xls ili .pdf formatu

 

Odabir kandidata/kinja sastoji se od nekoliko faza kako slijedi:
– inicijalna selekcija temeljem dostavljene prijave
– pisano testiranje o EU fondovima
– demonstracija prezentacijskih i komunikacijskih vještina
– psihološko testiranje za ulazak u uži izbor i razgovor s kandidatima/kinjama