Istraživanje i analiza objedinjuju rezultate istraživanja o potrebama za obrazovanjem provedenog na europskoj razini između veljače i svibnja 2017. godine. Istraživanjem smo dobili informacije o ključnim pedagoškim i sadržajnim elementima koje smo uključili prilikom izrade kombiniranog tečaja, čija će se testna faza provoditi u četiri zemlje: Hrvatskoj, Belgiji, Grčkoj i Italiji.

 

Istraživanje je proizvedeno na temelju intervjua sa stručnjacima za obrazovanja za globalno građanstvo, iz redova donositelja javnih politika, predstavnika škola i neprofitnih organizacija. Zanimali su nas njihovi stavovi i mišljenja o značaju tema i vrijednosti koje promiče obrazovanje za globalno građanstvo, kao i koristima koje ono može donijeti obrazovnom sustavu te europskom društvu općenito. Diskutirali smo o metodologiji digitalnog pripovijedanja te njenoj upotrebi u drugom kontekstu. Pogledajte rezultate istraživanja. Objava je na engleskom jeziku.

 

Da podsjetimo, cilj projekta BRIGHTS je promovirati obrazovanje za globalno građanstvo u formalnom i neformalnom kontekstu u Europi, koristeći metodu digitalnog pripovijedanja.

 

Projekt BRIGHTS sufinanciran je od strane Europske komisije kroz program Erasmus+.