Prvih šest mjeseci projekta Youth Work HD već je iza nas. U međuvremenu smo razvili i proveli istraživanje o potrebama radnika s mladima, a isto su u svojim zemljama proveli i naši partneri.

Da podsjetimo, zajednička želja CTK Rijeka i partnera je razviti online edukacijsku platformu i radnicima s mladima ponuditi set znanja i vještina za koje smatraju da će ih ojačati i poboljšati njihov rad te omogućiti efikasniju suradnju s dionicima i djelotvornije prepoznavanje potreba mladih.

Kako bismo što bolje upoznali njihove potrebe, proveli smo istraživanje s radnicima s mladima. Prema provedenom istraživanju njihova prosječna dob u Hrvatskoj je 33 godine, s većim udjelom ženskih radnika s mladima (80%), u odnosu na muške (20%). Taj posao najčešće obavljaju osobe koje su završile različite fakultete, najčešće društveno-humanističkih smjerova (npr. Hrvatski studiji, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Studij za socijalni rad te Fakultet političkih znanosti). Poklapajući se s podacima prijašnjih istraživanja, naša je anketa pokazala najveću zastupljenost osoba s visokom stručnom spremom (50%) u sferi rada s mladima i za mlade. Slijede ih osobe koje imaju srednju stručnu spremu (17%) te osobe s višom stručnom spremom (16%). Najmanji postotak predstavljaju oni sa završenim poslijediplomskim studijem (5%) te trenutni polaznici stručnog osposobljavanja (2%) i obveznog obrazovanja (2%).

Kao najvažniji aspekt svog rada ispitanici su naveli dopiranje do mladih (95 ispitanika), zatim suradnju s ključnim dionicima (49 ispitanika), utjecaj na politike mladih (34 ispitanika) te na kraju uporabu/korištenje digitalnih alata (19 ispitanika).

Rezultate istraživanja predstavili smo na partnerskom sastanku održanom prošlog tjedna, od 11. do 13. travnja u Vilniusu, u Litvi, što su napravili i ostali partneri. Nešto više od 500 radnika s mladima, koji u većem dijelu dolaze iz četiri države iz kojih dolaze partnerske organizacije, istaknulo je dosezanje do mladih kao najvažniji set znanja i vještina u svom svakodnevnom radu, te veliku želju za suradnjom i razmjenom znanja i vještina s kolegama. Upravo ćemo im to omogućiti online edukacijskom platformom Youth Work HD na čijem razvoju mi i  partneri već predano radimo.

Iako u Hrvatskoj postoje organizacije i pojedinci koji se bave radom s mladima, ne postoji u formalno-pravnom smislu profesija radnik s mladima (eng. youth worker), što je jedna od zapreka za uspješno obavljanje ovog posla. Naš je stav da se standardizacijom zanimanja radnik s mladima, kojom se utvrđuju ključni poslovi te kompetencije potrebne za obavljanje tih poslova za specifično zanimanje, postavljaju temelji za razvoj područja rada s mladima.

Youth Work HD provodimo u suradnji s još tri europske partnerske udruge, okupljene u projektni konzorcij.

Youth Work HD je strateško partnerstvo financirano kroz program Erasmus+ u iznosu od 238.225,00 eura.